Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspomaganie badań nad nowotworzeniem poprzez program stypendialny

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) wnosi znaczący wkład w szkolenia z zakresu badań nad nowotworzeniem. Unijna inicjatywa poszerzyła zakres jej cieszących się dużą renomą działań edukacyjnych i szkoleniowych.
Wspomaganie badań nad nowotworzeniem poprzez program stypendialny
IARC jest międzynarodową agencją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Od roku 1967 przeprowadza ona i koordynuje badania nad przyczynami nowotworzenia w różnych krajach i z różnymi organizacjami oraz szkoli badaczy w tej dziedzinie. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu IARC FELLOWS (IARC International Fellowships Programme) postanowili wzmocnić działalność edukacyjną i szkoleniową IARC poprzez przydzielanie grantów mających sfinansować renomowany Program Stypendialny.

Program daje możliwość szkoleń w IARC naukowcom chcącym rozwijać karierę w kierunku badań nad nowotworzeniem, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach. Program ma również na celu ustanowienie i ułatwienie współpracy badawczej IARC z naukowcami w dziedzinie nowotworzenia na całym świecie.

Łącznie 29 stypendystów z 21 krajów skorzystało z 4 zaproszeń wystosowanych w okresie od 2009 do 2012 roku. Stypendia zaowocowały prawie 40 publikacjami, a kolejnych 50 jest w przygotowaniu. Większość wyników badań dotyczy leczenia nowotworów złośliwych i zapobiegania im.

Prowadzone działania polepszyły perspektywy rozwoju kariery stypendystów. Naukowcy na początku ścieżki zawodowej w IARC uczestniczyli w wielu zewnętrznych kursach oraz skorzystali z nowo utworzonych wewnętrznych kursów uzupełniających z zarządzania, komunikacji, etyki itp. W 2011 roku wprowadzono Regulamin Stypendiów Podoktorskich, określający role i zakres odpowiedzialności poszczególnych naukowców z IARC po doktoracie oraz opisujący możliwości, jakie daje IARC. W celu promowania szkoleń, rozwoju kariery, działalności społecznej i dialogu z zarządem IARC ustanowiono dla wszystkich naukowców po doktoracie i studentów z IARC Stowarzyszenie Naukowców na Wczesnych Etapach Kariery (ECSA). ECSA pomogło ocenić potrzeby szkoleniowych i określić realność programu mentorskiego. Ponad 80% naukowców uważa program stypendialny za decydujący lub przydatny w rozwoju swej kariery.

Dzięki projektowi IARC FELLOWS liczba naukowców po doktoracie zapisanych do programu gwałtownie wzrosła, co w widoczny sposób zwiększyło jego rozpoznawalność i zainteresowanie ze strony uczestniczących krajów. Projekt umożliwił współpracę naukową z IARC czołowych badaczy z dziedziny onkologii na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania nad nowotworzeniem, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, edukacja i szkolenia, Program Stypendialny, kraje o niskich i średnich dochodach
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę