Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe pokolenie zderzaczy cząstek dla potrzeb fizyki wysokich energii

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) i Uniwersytet Helsiński prowadzą zaawansowane działania badawczo-rozwojowe maszyny, która pozwoli odkrywać sekrety na granicy wysokich energii. W ramach wsparcia tych działań powstała europejska inicjatywa, której celem jest zorganizowanie programu stypendialnego.
Nowe pokolenie zderzaczy cząstek dla potrzeb fizyki wysokich energii
Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN, największy i najpotężniejszy na świecie akcelerator cząstek, od powstania miał swój udział w kilku odkryciach, z których szczególnie ważne było odkrycie cząstki, która przekazuje masę innym cząstkom. Fizycy i inżynierowie badają zderzacze liniowe jako potencjalnych kandydatów na zderzacze cząstek przyszłości dla potrzeb fizyki wysokich energii. Urządzenia te umożliwią fizykom cząstek zbadać nowy region energii w paśmie wieloteraelektronowoltów (TeV), które znajduje się poza zasięgiem możliwości LHC.

Celem projektu MECHANICS (IAPP Mechanics - Marie Curie linking industry to CERN), wspieranego ze środków UE, było zbadanie koncepcji urządzenia do bezpośredniego zderzania elektronów z pozytronami w energiach sięgających kilku TeV. Uwagę skupiono na Kompaktowym Zderzaczu Liniowym (Compact Linear Collider, CLIC), najpotężniejszym istniejącym zderzaczu cząstek wysokoenergetycznych i na jego potencjale osiągnięcia precyzyjnych pomiarów oraz na wymaganiach dotyczących następnej maszyny wysokoenergetycznej.

Aby usprawnić wymianę wiedzy w dziedzinie produkcji precyzyjnej, zespół MECHANICS zorganizował programy obejmujące 103 osobomiesiące wymiany personelu oraz rekrutacje, a także warsztaty informacyjne. Projekt miał także wkład w badania w dziedzinie produkcji i rozwój technologii pomocniczych CLIC. Prace obejmowały cały łańcuch produkcji, od projektowania po montaż komponentów. Badacze zademonstrowali, jak można zbudować wielo-TeV CLIC w najbardziej opłacalny sposób.

Projekt MECHANICS pomógł dokonać postępów w opracowywaniu i produkcji wielu będący wyzwaniem komponentów i konstrukcji CLIC. Ostatecznie przyczyni się to do ich masowej produkcji w sposób opłacalny i efektywny w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zderzacze cząstek, fizyka wysokich energii, CERN, Wielki Zderzacz Hadronów, Kompaktowy Zderzacz Liniowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę