Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GM_NCD_IN_CO — Wynik w skrócie

Project ID: 295097
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Tunezja

Dynamiczny program w dziedzinie genomiki dla chorób niezakaźnych w Tunezji

Choroby niezakaźne — takie jak rak, choroby układu krążenia czy cukrzyca — stanowią palący problem zdrowotny XXI w. Instytut Pasteura w Tunisie (IPT) udoskonalił działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny genomicznej, aby zająć się badaniem tych chorób.
Dynamiczny program w dziedzinie genomiki dla chorób niezakaźnych w Tunezji
Chcąc sprostać wyzwaniom, z jakimi wiążą się choroby niezakaźne, IPT, cieszący się sławą głównego ośrodka specjalistycznej wiedzy w dziedzinie chorób zakaźnych, stworzył program nowych działań pozwalających zbadać podstawy genetyczne chorób wywoływanych przez mutacje w jednym, a także w wielu genach. UE zapewniła dofinansowanie tej nowej inicjatywy IPT, inicjując projekt GM_NCD_IN_CO (Reinforcing IPT capacities in genomic medicine, non communicable diseases investigation and international cooperation).

Głównym elementem projektu było szkolenie, a w ramach europejskiego programu ramowego odbyły się dwie sesje szkoleniowe obejmujące metody teoretyczne, jak i praktyczne. Ponadto zorganizowano dni informacyjne dotyczące programu Horyzont 2020.

W dziedzinie genomiki kursy obejmowały sekwencjonowanie nowej generacji, genetykę medyczną i genomikę funkcjonalną. Przydatną wiedzę ogólną udostępniono w formie kursu "Wprowadzenie do biostatystyki i filogenezy". Zorganizowano także sympozjum na temat "Choroby rzadkie dziedziczne i wynikające z pokrewieństwa: wyzwania i perspektywy w dziedzinie postgenomiki".

Do dwóch projektów pilotażowych włączono metaanalizę, aby określić krajobraz genetyczny Tunezji w oparciu o linie ewolucyjne matki i ojca, a także markery molekularne obu partnerów. Co interesujące badanie wykazało osobliwe cechy tunezyjskiej populacji dotyczące częstotliwości występowania alleli typowych dla raka piersi. Badacze dokonali także oceny sekwencjonowania nowej generacji w celu identyfikacji genów, uzyskując obiecujące wyniki w zakresie danych dotyczących egzomu w niektórych fenotypach.

Na stronie internetowej projektu systematycznie udostępniano komunikaty informacyjne. Informacje przekazywano także za pośrednictwem warsztatów, spotkań i konferencji, podczas których dzięki broszurom i prezentacjom rozpowszechniano wyniki projektu. Dostęp do informacji związanych z konkretnym zagadnieniem można uzyskać na stronie internetowej w portalu scoop-it pod hasłem Genomedika. Dotychczas zarejestrowano ponad 1300 wyświetleń strony.

Projekt GM_NCD_IN_CO ma i będzie miał dalekosiężne skutki. Oprócz udoskonalenia metod badania genetyki chorób niezakaźnych, inne korzyści obejmują nowe możliwości współpracy sieciowej w branży badań zdrowotnych, możliwości zatrudnienia z uwzględnieniem zasad równości płci w Tunezji, poprawa stanu zdrowia ludności oraz zmniejszenie obciążeń związanych z chorobami niezakaźnymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Genomika, choroby niezakaźne, Tunezja, zdrowie, medycyna genomiczna, sekwencjonowanie nowej generacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę