Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dynamika przedsiębiorczości

Zbadanie potencjału identyfikowania czynników gospodarczych i społecznych związanych z tworzeniem i utrzymywaniem się nowych firm może wspomóc przedsiębiorczość w UE.
Dynamika przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie dla wspomagania wzrostu gospodarczego, produktywności, innowacji i tworzenia miejsc pracy. Może też stanowić początek rozwoju kariery, stwarzając obywatelom (w tym imigrantom) okazje do awansu społecznego. Polityka wspierania przedsiębiorczości w UE była jednak dotąd mniej skuteczna niż w innych gospodarkach zaawansowanych.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu MED (Micro-foundations of entrepreneurial dynamics) przyjęto analizę czynników wpływających na całokształt przedsiębiorczości. Zajęto się między innymi ambicjami, strategiami biznesowymi i czynnikami środowiskowymi, uwzględniając polityki, instytucje i kontekst społeczny. Prace prowadzono zgodnie z opracowanym w Stanach Zjednoczonych w latach 90. protokołem PSED (Panel Study of Entrepreneurial Dynamics), koncentrując się na porównywalnych badaniach panelowych przeprowadzonych w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach europejskich. Wymagało to uwzględnienia komplikacji związanych z tworzeniem takich badań długoterminowych, które są kosztowne i wymagają stałego zaangażowania zespołu badawczego.

Takie wyzwania stanowią wyznacznik złożoności. Z powodu niskiego zaangażowania w tworzenie firm tylko około 1 na 20 osób dorosłych należała do próby reprezentatywnej. Rozpoczynanie działalności firmy jest przy tym złożonym procesem o wielu aspektach, przez co wywiady są długotrwałe. Poza tym stan finansowy młodych przedsiębiorstw jest często znany dopiero po kilku latach.

Opracowano szczegółowy kwestionariusz wraz z metodologią nadającą się do stosowania w całej UE do badania sytuacji nowych przedsiębiorców. W pracach wzięło udział pięć zespołów krajowych zainteresowanych wdrożeniem zsynchronizowanych projektów w Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie oraz na Łotwie. Członkowie wszystkich pięciu zespołów wzięli udział w otwartej dyskusji mającej na celu opracowanie struktury badań zsynchronizowanych. W ramach wszystkich pięciu projektów krajowych rozpoczęto identyfikowanie nowych przedsiębiorców i prowadzenie szczegółowych wywiadów. Zaprojektowano też i zastosowano wywiady kontynuacyjne.

Wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego w Zjednoczonym Królestwie okazały się mieć bezpośrednie znaczenie dla tworzenia polityki. Stwierdzono, że w przedsiębiorczość mniej angażują się kobiety, a bardziej mniejszości etniczne. Tylko 85% przedsiębiorców urodziło się w Zjednoczonym Królestwie. Nieco ponad połowa ma wykształcenie wyższe i dla ponad połowy jest to pierwsza zakładana firma, choć przeciętny staż pracy wynosi 25 lat. Połowa ankietowanych nie wiedziała o istnieniu programów wspomagania nowych firm. Zidentyfikowano też przyczyny wycofywania się z działalności, między innymi powody osobiste, problemy ze zdobyciem klientów, komplikacje organizacyjne i brak wsparcia finansowego. Wyniki prac dostarczą badaczom cennych materiałów do analizowania procesów powstawania przedsiębiorstw w różnych kontekstach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przedsiębiorczość, wzrost gospodarczy, produktywność sektorów, dynamika przedsiębiorczości, tworzenie firm
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę