Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa metoda rekonstrukcji do obrazowania parametrycznego

Nowa dziedzina obrazowania medycznego, obrazowanie parametryczne, umożliwia badanie mózgu z bezprecedensową dokładnością, a tym samym uzyskanie pełniejszego wglądu w różne schorzenia. Udoskonalone techniki pozwalające na badanie dynamicznych procesów są ważne dla analizowania procesów zachodzących w bardzo szybkim tempie.
Nowa metoda rekonstrukcji do obrazowania parametrycznego
Obrazowanie multimodalne jest sprawdzoną metodą praktyki klinicznej, szczególnie w dziedzinie medycyny nuklearnej. W porównaniu z obrazowaniem obliczeniowym, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) cechuje się lepszym kontrastem między tkankami miękkimi, minimalnym narażeniem pacjenta na promieniowanie oraz możliwością jednoczesnego pozyskiwania danych. Parametryczna pozytonowa tomografia emisyjna (PET) oraz MRI pozwalają na badanie szeregu schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera, a także na charakteryzowanie guzów mózgu.

W ramach projektu DYNAMIC PET/MR (Dynamic PET/MR - New reconstruction methods for parametric imaging) naukowcy udoskonalili metody badania dynamicznego PET w zakresie milisekundowym przy pomocy informacji z MRI.

Kinetyczne modelowanie parametrów fizjologicznych wymaga funkcji wejściowej (IF) i krzywych aktywności zależnej od czasu (TAC). IF odnosi się do przebiegu czasowego aktywności dostarczanej do tkanki, a TAC każdego woksela dotyczy zmiany aktywności w czasie. Przy pomocy metody maksymalnej rekonstrukcji prawdopodobieństwa a posteriori oraz metod anatomicznej korekty cząstkowej objętości naukowcy uzyskali IF i TAC odznaczające się mniejszym szumem i efektami objętości cząstkowej. W oparciu o informacje pochodzące z MRI zespół opracował nowe bazujące na obrazach IF, poprawiające szacowanie IF w początkowych klatkach, w których występuje większy szum i większe efekty objętości cząstkowej.

Metody DYNAMIC PET/MR pozwalają na udoskonalenie obrazowania medycznego. Lepsza jakość zdjęć możliwa do uzyskania dzięki nowym metodom rekonstrukcji pomoże w zmniejszeniu dawki promieniowania, na jaką narażeni są pacjenci. Bazujące na obrazach IF, stosowane zamiast kaniulacji tętnic czy pobierania krwi z żył, jest atrakcyjną, nieinwazyjną metodą alternatywną, zwiększającą wygodę leczenia pacjenta.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metody rekonstrukcji, obrazowanie parametryczne, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, pozytonowa tomografia emisyjna, funkcja wejściowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę