Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kontrola ekspresji genów u bakterii na poziomie populacji

Wyczuwanie kworum (ang. quorum sensing, QS) to sposób porozumiewania się ze sobą bakterii w obrębie populacji.Wiele gatunków bakterii wykorzystuje QS do kontrolowania ekspresji genów w związku z zagęszczeniem populacji.
Kontrola ekspresji genów u bakterii na poziomie populacji
Streptococcus agalactiae grupy B (GBS) to ludzka bakteria komensalna występująca w przewodzie pokarmowym i błonie śluzowej pochwy wielu zdrowych osób. Jednak u noworodków bakteria prowadzi do zagrażającej życiu infekcji, przy wciąż rosnącej antybiotykooporności.

W ramach wcześniejszych badań po raz pierwszy zaobserwowano komórkową metodę porozumiewania się GBS, która obejmuje regulator transkrypcji rodziny Rgg i krótki peptyd hydrofobowy (SHP). Głównym celem finansowanego przez UE projektu CELLCOM-GBS (Control of Streptococcus agalactiae virulence genes via peptide-based cell to cell communication) było wyjaśnienie roli tego sygnalizowania QS w wirulencji GBS.

W pierwszej fazie projektu badacze potwierdzili ważną rolę funkcjonalną tej komunikacji wyzwalanej przez regulator transkrypcji RovS z rodziny Rgg oraz SHP. Po raz pierwszy udało się dowieść, że sygnalizacja ta odgrywa ważną rolę w wirulencji GBS. DNA tych peptydów były dobrze zabezpieczone we wszystkich izolatach GBS, co oznacza, że ten system komunikacji międzykomórkowej ma duże znaczenie dla biologii mikroorganizmu.

Zastosowanie różnych mutacji izogenicznych pozwoliło zidentyfikować dodatkowych partnerów systemu. Są wśród nich peptydaza Eep, transportery oligopeptydu PptAB i Opp1A-F, niezbędne w procesie dojrzewania peptydu i transporcie.

Badacze odkryli nowy gen docelowy, gbs1556, systemu RovS/SHP. Gen ten koduje wydzielane białko za pomocą domeny proteazy/glutaminazy, jednak jego funkcja jest dotąd nieznana. Badacze dokonali także reewaluacji wcześniej opisanego celu, genu fbsA. Ekspresja obu genów została wyregulowana przez system RovS/SHP, jednak fbsA zmodulowano poprzez niezidentyfikowany mechanizm pośredni.

Podsumowując, projekt CELLCOM-GBS w znacznym stopniu przyczynił się do wyjaśnienia mechanizmów QS oraz ich roli w patogenezie GBS. Wyniki te mogą prowadzić do ustanowienia nowych metod pozwalających na obniżenie wirulencji GBS.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyczuwanie kworum, ekspresja genów, Streptococcus agalactiae, krótki peptyd hydrofobowy, RovS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę