Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzajemne zależności składników cytoszkieletu

Europejscy naukowcy badali oddziaływania między różnymi składnikami cytoszkieletu. Wyniki wskazują, że istnieje mechanizm samoregulacji, który kieruje kluczowymi procesami komórkowymi.
Wzajemne zależności składników cytoszkieletu
Komórki utrzymują strukturę i morfologię dzięki cytoszkieletowi, dynamicznemu rusztowaniu, które składa się z mikrotubul i filamentów aktynowych. Ponadto struktury te zarządzają migracją, przyleganiem i podziałami komórek. Uzyskano niedawno dowody, że mikrotubule i filamenty aktynowe współpracują czynnościowo podczas wielu z tych procesów poprzez działanie specyficznych molekuł łącznikowych

Celem finansowanego przez UE projektu CYTOSKELETONCOUPLING (Active actin-microtubule crosstalk in reconstituted systems) było uzyskanie szczegółowych informacji na temat oddziaływania molekuł łącznikowych na wspólną organizację aktynowo-mikrotubulową. W tym celu naukowcy stworzyli modelowy układ in vitro, w którym mikrotubule wyrastały z centromerów na szkiełkach nakrywkowych, w obrębie sieci filamentów aktynowych. Do sprzężenia obu składników użyto molekuły łącznikowej TipAct, która jest podobna czynnościowo do białka MACF.

Zaobserwowano, że molekuła łącznikowa umożliwiała wzrastającym mikrotubulom kierowanie formowaniem wiązki aktynowej i transportowanie filamentów aktynowych. Mikrotubule wykazywały wrażliwość na obecność gęstych sieci aktynowych. Jednocześnie wiązki aktynowe niezawodnie przechwytywały je i kierowały ich wzrostem. Zjawisko to było niezależne od regulacji biochemicznej oraz zachodziło w szerokim zakresie rożnych zmiennych geometrycznych i mechanicznych.

Następnie członkowie zespołu badawczego przeanalizowali zachowanie mikrotubul w obecności przeszkód, jak i przy ich braku. Przy użyciu technik mikroskopii fluorescencyjnej prześledzono dynamikę wzrostu indywidualnych mikrotubul in vitro i połączono te dane ze stochastycznymi modelami komputerowej symulacji cytoszkieletu.

Oprócz fundamentalnej wiedzy o mechanizmie wzajemnego oddziaływania składników cytoszkieletu, odkrycia CYTOSKELETONCOUPLING dostarczyły bezprecedensowych informacji o regulacji kluczowych procesów komórkowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cytoszkielet, wzajemne zależności, mikrotubule, filamenty aktynowe, molekuły łącznikowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę