Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody manipulowania materiałami ciekłokrystalicznymi

Naukowcy opracowali nowe techniki manipulowania strukturami krystalicznymi, dzięki którym mogą kontrolować światło przechodzące przez te materiały.
Nowe metody manipulowania materiałami ciekłokrystalicznymi
W nowej dziedzinie, jaką jest fotonika, wykorzystuje się zaawansowane materiały krystaliczne (np. kryształy koloidalne i ciekłe kryształy) do nadawania nowych kierunków falom elektromagnetycznym. Możliwość kontrolowania własności tych materiałów otworzy drogę nowej erze komputerów optycznych.

Finansowany ze środków UE projekt NEMCODE (Controlled assembly and stabilisation of functionalised colloids in nematic liquid crystals) miał na celu stworzenie metod umożliwiających kontrolowane wprowadzanie wad w tych kryształach. Pozwoliłoby to kryształom kierować światłem w sposób selektywny, odpowiedni do zastosowań fotonicznych.

Uczeni opracowali nowe metody stabilizacji kryształów koloidalnych w matrycy ciekłokrystalicznej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie sieci polimerów o właściwościach ciekłego kryształu. Stabilność jest powszechnym problemem w przypadku tych struktur krystalicznych, a technika ta pozwoliła na jego rozwiązanie.

W projekcie NEMCODE przygotowano też nową metodę kontrolowania pamięci powierzchniowej ciekłych kryształów, przydatną w produkcji ekranów ciekłokrystalicznych. Aktualnie naukowcy starają się o objęcie tej techniki ochroną patentową.

Dzięki określeniu metod stabilizacji i kontrolowania tych zaawansowanych materiałów krystalicznych, omawiana inicjatywa dostarczyła nowych narzędzi badaczom i producentom. Badania przeprowadzone w ramach projektu NEMCODE będą miały dalekosiężne znaczenie dla nowej dziedziny, jaką jest fotonika.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ciekłe kryształy, fotonika, materiały krystaliczne, kryształy koloidalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę