Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podstawy ciekłych kryształów

Naukowcy z UE badają podstawowe właściwości dyskotycznych ciekłych kryształów.
Podstawy ciekłych kryształów
Dyskotyczne ciekłe kryształy posiadają wyjątkowe właściwości, które można wykorzystywać w fotowoltaice (panele słoneczne), a także w organicznych diodach LED. Dlatego też podstawowa wiedza na temat tych kryształów może przyczynić się do rozwoju związanej z nimi technologii.

W ramach inicjatywy DISCO (Substrate-induced phases of discotic liquid crystals) badano parametry fizyczne i chemiczne, kontrolujące tworzenie się indukowanych przez podłoże faz cienkich warstw dyskotycznych ciekłych kryształów. Naukowcy wykorzystali w pracach zarówno badania teoretyczne, jak i doświadczalne.

Indukowaną przez podłoże fazę badano pod względem zmian czasu, temperatury i granicy faz. Ustalono, że formy indukowane przez podłoże są niezależne od grubości warstwy, a zależne od wieku warstwy.

Zaobserwowano unikalne zjawisko, polegające na przemianie dwuwymiarowej fazy ciekłokrystalicznej w trójwymiarową fazę krystaliczno-plastyczną. Ustalono, że obecność stałych granic fazowych indukuje tę przemianę fazową.

Omawiane badanie ma istotne znaczenie dla wielu różnych dziedzin, w tym dla branży farmaceutycznej, spożywczej i elektronicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dyskotyczne ciekłe kryształy, fotowoltaika, diody LED, fazy indukowane przez podłoże, cienkie warstwy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę