Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na diagnozowanie raka płuc: rola receptorów steroidowych

Rak płuc jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym na całym świecie i wiąże się ze słabym rokowaniem. Przeprowadzono ponowną ocenę kryteriów diagnostycznych różnych podtypów raka płuc, uwzględniając specyficzne receptory steroidowe, aby polepszyć leczenie i prognozowanie.
Nowe spojrzenie na diagnozowanie raka płuc: rola receptorów steroidowych
Płeć wydaje się być głównym czynnikiem warunkującym wpływ raka płuc na organizm oraz jego histologię, ewolucję, odpowiedź na terapię i rokowania. Sugeruje to potencjalny związek z hormonami steroidowymi, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę hormonalną terapię zastępczą i strategie antykoncepcji stosowane przez dużą część populacji kobiet.

Ponadto, jako że płuca są pierwszym miejscem odległych przerzutów raka prostaty i sutka, profilowanie receptora steroidowego może pomóc odróżnić diagnozę pierwotnego raka płuc od ogniska przerzutowego. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego przez UE projektu SRLUNG (Steroid receptors in non-small cell lung cancer: Diagnostic, prognostic and therapeutic implications) postanowili zbadać użyteczność płciowych receptorów estrogenowych (ER) w prognostyce, diagnostyce i terapii niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC).

W tym celu badacze użyli wieloepitopowego testu immunohistochemicznego oraz nowatorskiej, multipleksowej, bazującej na sondach ER, transkryptomowej metaanalizy dużych kohort guzów NSCLC. Wyniki pokazały, że typ dziki ERa był obecny tylko w 10% przypadków. W guzach dominowały odmienne warianty receptora.

W płucach, ER zlokalizowany jest w pozajądrowych kompartmentach komórek, co sugeruje alternatywne tryby działania w porównaniu do narządów dokrewnych. W odróżnieniu od zdrowych płuc, ekspresja wariantu ERa w przypadku NSCLC zależy od histologii guza, a nie od płci. Ponadto w przypadku NSCLC zachodzi ekspresja ER niekodowanych przez gen Esr1, a profil ekspresji różni się od innych typów nowotworów płuc, takich jak gruczolakorak lub rak płaskonabłonkowy.

Reasumując, obserwacje te wskazują, że płciowe receptory steroidowe w przypadku NSCLC funkcjonują inaczej niż w przypadku nowotworów związanych z układem dokrewnym. Jest to niezwykle istotne dla diagnozy różnicowej wielu guzów płuc nieznanego pochodzenia. Co więcej, może to doprowadzić do odkrycia nowych biomarkerów i celów terapeutycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak płuc, receptory steroidowe, płeć, niedrobnokomórkowy rak płuca, receptory estrogenowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę