Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularne podstawy agregacji białek

Zwiększa się zachorowalność na zaburzenia neurodegeneracyjne. Wyjaśnienie molekularnych mechanizmów patofizjologii chorób jest podstawą do projektowania nowatorskich terapii.
Molekularne podstawy agregacji białek
Kilka zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, charakteryzuje się formowaniem patogennych włókien amyloidowych w mózgu. Wiele białek, zarówno u ludzi, jak i u bakterii, jest naturalnie uorganizowana w postaci włókien, mając przy tym różne struktury i funkcje regulatorowe. Aczkolwiek komórkowy proces agregacji, jego regulacja i generowana toksyczność nie są w pełni poznane.

Zakres finansowanego przez UE projektu AGGREGATION (Cellular protein damage control: Interactomic analyses of MOAG-4 in C. elegans) obejmował odkrycie szlaków agregacji białek podczas neurodegeneracji. Skupiono się na niedawno zidentyfikowanym regulatorze agregacji u Caenorhabditis elegans, który zwany jest MOAG-4 oraz promuje agregację i toksyczność trzech białek chorobowych: PolyQ, amyloid-ß i α-synukleina. MOAG-4 jest konserwatywny ewolucyjnie w przypadku ludzkich ortologów SERF1A oraz SERF2.

Naukowcy zbadali oddziaływanie MOAG-4/SERF z innymi białkami w komórce, i jak te oddziaływania mogą wyjaśnić ich rolę w agregacji białek. W tym celu szukali partnerów interakcji SERF w ludzkim proteomie przy użyciu drożdżowego systemu dwuhybrydowego. Znaleziono 40 białek wiążących się z dużym powinowactwem. Analiza bioinformatyczna wykazała, że większość tych białek stanowiło substraty SERF i przejawiało skłonność do formowania agregatów amyloidowych zarówno in vitro, jak i in vivo. Reasumując, niniejsze dane wskazują, że SERF stanowią ogólne regulatory agregacji licznych białek, nie tylko tych znanych z powodowania chorób.

Członkowie konsorcjum rozszerzyli badania na C. elegans, identyfikując ponad 20 ortologów SERF, i dowiedli takiej samej roli regulacyjnej MOAG-4, jak w przypadku ludzkiego SERF. Przyszła działalność badawcza umożliwi ustalenie, czy leki skierowane przeciwko SERF mogą być użyteczne w przeciwdziałaniu agregacji białek i neurodegeneracji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Agregacja białek, zaburzenia neurodegeneracyjne, włókna amyloidu, MOAG-4, Caenorhabditis elegans
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę