Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentny bandaż, który powstrzyma rozwój raka

Grupa europejskich badaczy stworzyła bandaż przeznaczony do identyfikowania i oznaczania poszczególnych komórek rakowych, a nawet dostarczania do nich środków leczniczych.
Inteligentny bandaż, który powstrzyma rozwój raka
Jednym z największych wyzwań terapii nowotworowej jest obecnie zidentyfikowanie i zahamowanie komórek nowotworowych w marginesie guza, zwłaszcza po jego usunięciu. Wczesna diagnostyka może także skorzystać na bardziej precyzyjnej identyfikacji komórek nowotworowych.

W tym kontekście inicjatywa BAN-CANCER (Smart bandage for cancer margin theranostics), finansowana ze środków UE, zrzeszyła ekspertów z wielu różnych dyscyplin, aby stworzyć inteligentny bandaż umożliwiający identyfikację, a nawet leczenie komórek nowotworowych w marginesie guza. Skupiono się na raku piersi, jako że rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych po usunięciu guza jest powszechne.

Najważniejszą częścią badania było opracowanie nanoigieł, które wprowadza się do poszczególnych komórek w poszukiwaniu zmian nowotworowych i w celu podaży leków. Zespół BAN-CANCER przetestował szereg różnych konstrukcji biodegradowalnych nanoigieł, zanim wybrał jedną z nich ze względu na brak toksyczności i skuteczność wprowadzania do komórek.

Następnie naukowcy przymocowali do nanoigieł fluorescencyjny czujnik katepsyny B. Katepsyna B jest to enzym, który ulega nadekspresji w komórkach raka piersi, natomiast czujnik umożliwił inteligentnemu bandażowi wykrycie komórek rakowych. Czujnik fluorescencyjny oznacza, że klinicyści mogą z łatwością zidentyfikować komórki nowotworowe w marginesie guza.

W ramach testów przeprowadzonych na próbkach tkanki w warunkach laboratoryjnych, inteligentny bandaż z powodzeniem rozróżnił między komórkami rakowymi a nierakowymi. Co jeszcze bardziej imponujące, dzięki bandażowi udało się skutecznie podać lek lub fragment DNA do poszczególnych komórek w ramach terapii celowanej.

Inteligentny bandaż BAN-CANCER to rewolucja w terapii przeciwnowotworowej. Bandaż umożliwi łatwe wykrywanie i kontrolowanie marginesu guza, jednego z najtrudniejszych obecnie aspektów w leczeniu raka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inteligentny bandaż, nowotwór złośliwy, margines guza, nanoigły, katepsyna B
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę