Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ICECLAY — Wynik w skrócie

Project ID: 315548
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Portugalia

Tanie, przyjazne dla środowiska izolacje budynków

Obecnie do poprawy izolacji budynków można wykorzystać albo bardzo grube materiały izolacyjne, albo drogie (ale dużo cieńsze) zaawansowane materiały. Sytuacja ta może zmienić się dzięki unijnej inicjatywie, w ramach której opracowano tańsze, wysoce skuteczne i lekkie materiały izolacyjne o znacząco zmniejszonej grubości.
Tanie, przyjazne dla środowiska izolacje budynków
Celem projektu ICECLAY (Highly efficient production of ultra-lightweight clay-aerogel materials and their integrated composites for building insulation) było opracowanie nowej generacji tanich, a jednocześnie bardzo skutecznych materiałów izolacyjnych do zastosowań budowlanych. Ich produkcja przyczyni się także do poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw unijnego sektora budowlanego.

Ponieważ powszechnie stosowane aerożele są na ogół drogie i opierają się na niebezpiecznych procesach produkcyjnych, w ramach projektu ICECLAY stworzono porowaty lekki materiał kompozytowy wytwarzany przy użyciu przyjaznego dla środowiska procesu suszenia sublimacyjnego. W tym wszechstronnym procesie wykorzystuje się tylko nieszkodliwe i niedrogie surowce, na przykład naturalne nanoglinki, wodę i przyjazne dla środowiska, tanie polimery.

Partnerzy projektu ICECLAY wybrali do aerożelu cztery glinki o pożądanych właściwościach. Naturalny hektoryt i syntetyczny hektoryt okazały się dostarczać najlepszych glinek do wytwarzania wysoce tiksotropowej zawiesiny wodno-żelowej, która zmniejsza swoją lepkość pod wpływem naprężenia. Glinki hektorytowe pozwoliły na uzyskanie wytrzymalszych żelów niż inne glinki oraz lepiej oddziaływały z polimerami, tworząc wytrzymalsze struktury.

Aerożel wytworzono w postaci płyt, cienkich pasów, granulatu i proszku. Dzięki optymalizacji warunków zamrażania poprzez obniżenie temperatury do -65ºC, stanowiących etap wstępnego schładzania w komorze suszarki sublimacyjnej, aerożele zyskały lepsze właściwości. Chodzi tu między innymi o większą integralność strukturalny i szorstkość powierzchni, a także zmniejszoną wielkość porów dzięki wytwarzaniu mniejszych kryształków lodu.

Uczeni opracowali narzędzia komputerowe służące do tworzenia modeli numerycznych symulujących wydajność materiałów oraz przygotowali podręczniki użytkownika poświęcone właściwościom termicznym/przewodności cieplnej aerożeli glinkowych. Przeprowadzono też szereg badań z wykorzystaniem tych modeli, aby określić wpływ mikrostruktur różnych aerożeli ICECLAY na ich właściwości termiczne. Ponadto opracowane modele mogą przydać się w eksperymentalnych pracach mających na celu uzyskanie aerożeli o określonych właściwościach, przeznaczonych do wybranych materiałów budowlanych.

W ramach projektu ICECLAY opracowano konkurencyjny materiał aerożelowy, przeznaczony specjalnie do segmentu modernizacyjnego, w którym ważne są niskie koszty, oszczędność miejsca oraz doskonałe parametry izolacyjne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Izolacja budynków, aerożel, nanoglinka, hektoryt, polimery, właściwości termiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę