Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lekcja zarządzania finansami publicznymi płynąca z XVI-wiecznej Florencji

Krysy finansowy z 2008 r. uwidocznił, że potrzebne są narzędzia umożliwiające dokładniejsze analizowanie finansów publicznych. W ramach unijnej inicjatywy badano początki ekonomii i myśli politycznej, aby zaproponować odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.
Lekcja zarządzania finansami publicznymi płynąca z XVI-wiecznej Florencji
W finansowanym ze środków UE projekcie CREDIT AND REPUBLIC (Public debt and the republic: Florentine political thought and public finance from 1470 to 1537) założono, że historia idei finansów publicznych może dostarczyć odpowiednich narzędzi do analizy obecnej sytuacji.

Uczestnicy projektu CREDIT AND REPUBLIC badali kontekst finansowy i idee republikańskie w XVI-wiecznej Florencji. Naukowcy przejrzeli mało znane florenckie materiały archiwalne, które mogłyby dostarczyć informacji na temat podstaw współczesnych koncepcji i praktyk dotyczących finansów. Nawiązano współpracę z wybitnymi specjalistami z tej dziedziny, pracującymi w Centrum Badań nad Historią Myśli Politycznej przy Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie.

Badanie koncentrowało się wokół traktatów i dzieł włoskiego dyplomaty i teoretyka politycznego Niccolò Machiavellego. Ostro krytykował on elity polityczne i ekonomiczne, usilnie domagając się ochrony ubogiej większości przed zamożną mniejszością. Pracując w II kancelarii Republiki Florenckiej, Machiavelli postanowił opracować nowatorskie programy polityczne, mające uniezależnić Republikę finansowo.

Partnerzy projektu wzięli udział w sześciu międzynarodowych konferencjach oraz wygłosili prezentacje na czterech warsztatach i seminariach we Francji, Włoszech, Zjednoczonym Królestwie i USA. W sumie ukazało się 19 publikacji w języku angielskim, francuskim i włoskim, obejmujących artykuły badawcze, artykuły w czasopismach naukowych oraz recenzje i rozdziały książkowe. Były one poświęcone historii idei i finansów i skupiały się na zależności między demokracją a długiem publicznym.

Uczestnicy projektu CREDIT AND REPUBLIC przeanalizowali archiwa renesansowej Florencji, aby wykazać, że informacje o zależnościach między zarządzaniem długiem publicznym a powstawaniem nowych demokracji mogą przydać się również dzisiaj i pomóc w rozwiązaniu aktualnych problemów ekonomicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zarządzanie finansami publicznymi, dług publiczny, Niccolò Machiavelli, Republika Florencka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę