Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wizualizacja infekcji wirusem zapalenia wątroby

Ponad jedna trzecia światowej populacji została w pewnym momencie życia zakażona wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B). Wyjaśnienie, jak układ odpornościowy reaguje na WZW B, jest kluczowe w projektowaniu strategii immunoterapeutycznych.
Wizualizacja infekcji wirusem zapalenia wątroby
WZW typu B może infekować wątrobę, powodując marskość i raka wątrobowokomórkowego. Mimo że większość zarażonych może zwalczyć wirusa, istnieją setki milionów przypadków uporczywych zakażeń na całym świecie. Jako że układ odpornościowy może zwalczyć WZW B, powszechnie przyjmuje się, że nowe metody lecznicze powinny polegać na nowatorskich strategiach immunoterapeutycznych takich jak szczepionki z limfocytami T i infuzje autologicznych, specyficznych względem wirusa, efektorowych limfocytów CD8 T rozmnażanych ex vivo. Te ostatnie aktywnie uczestniczą w patogenezie infekcji WZW typu B i jej zakończeniu.

Zakres finansowanego przez UE projektu LIVER IVM (Visualizing liver immunopathology progression during hepatitis B infection by liver intravital microscopy (IVM)) objął badanie indukowanej limfocytami CD8 T patologii. Naukowcy z projektu LIVER IVM zamierzali opisać czasoprzestrzenną dynamikę procesów rozpoznawania antygenu za pośrednictwem limfocytów CD8 i likwidacji wirusa oraz wpływ zmian anatomicznych i hemodynamicznych w wątrobie na te procesy.

W tym celu wygenerowano mysi model infekcji WZW typu B in vivo z prezentacją antygenów wirusowych na hepatocytach i użyto transferowanych adoptywnie, specyficznych względem wirusa limfocytów T. Do wizualizacji migracji limfocytów T i wyjaśnienia mechanizmu infekcji i rozpoznawania antygenu naukowcy użyli metody mikroskopii przyżyciowej (IVM), która umożliwia generowanie filmów poklatkowych.

Wyniki wskazują, że limfocyty T CD8 są początkowo zatrzymywane w sinusoidach wątroby, gdzie przylepiają się do płytek i poszukują antygenów. Aby wychwytywać antygeny i pośredniczyć w usuwaniu wirusów wypuszczały wypustki, tworząc swoisty nadzór immunologiczny. Funkcja ta ustaje, gdy limfocyty T napotkają antygeny wątrobowokomórkowe właściwe dla patogenów.

Badanie to dostarczyło bezcennej wiedzy o mechanizmie odporności na zakaźne schorzenia wątroby. Identyfikacja determinantów regulujących transport i funkcje efektorowe limfocytów CD8 T pomoże wyjaśnić początki raka wątrobowokomórkowego i będzie mieć zastosowania kliniczne w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infekcja, wirus zapalenia wątroby typu B, układ odpornościowy, rak wątrobowokomórkowy, limfocyty CD8 T, mikroskopia przyżyciowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę