Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejszy system opodatkowania gwarancją zdrowszej gospodarki

Nowe badania w dziedzinie opodatkowania transgranicznego mają pomóc w rozwiązaniu problemów z opodatkowaniem i zwiększyć konkurencyjność wszystkich zaangażowanych stron.
Skuteczniejszy system opodatkowania gwarancją zdrowszej gospodarki
Globalizacja niesie za sobą wiele możliwości, ale także stawia przed rządami i inwestorami liczne wyzwania związane z opodatkowaniem transgranicznym. Z tego względu konieczne jest stworzenie nowych mechanizmów współpracy w zakresie podatków i zrewidowanie krajowych polityk suwerenności fiskalnej.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu ITC (International Tax Coordination) analizował koordynację międzynarodowej współpracy podatkowej w kontekście regionalnym oraz w odniesieniu do integracji gospodarczej pomiędzy krajami. Zespół podkreślił znaczenie współpracy UE z krajami trzecimi i zbadał możliwe sposoby rozwiązania konfliktów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

Badane tematy obejmowały: prawa do opodatkowania i kompetencje podatkowe, konsolidację podatku od osób prawnych, podatek od wartości dodanej (VAT), podatek konsumpcyjny, podwójne opodatkowanie i brak opodatkowania. Po przyjrzeniu się polityce podatkowej państw rozwijających się zespół projektu ITC przeprowadził również szczegółową analizę metod umożliwiających lepsze rozróżnianie zadłużenia i kapitału oraz ułatwiających ich kwalifikację w UE.

Zespół projektu badał ramy prawne w Australii, Austrii, Chile i Szwecji w celu opracowania rozwiązania globalnych problemów związanych z opodatkowaniem. Konkretne problemy, na których skupiał się zespół projektu, obejmowały przepisy dotyczące podatku VAT w UE i Chile, a także wprowadzony w Australii podatek węglowy jako przykład systemu podatków na ochronę środowiska.

Zespół projektu pokazał, w jaki sposób podwójne opodatkowanie podatkiem bezpośrednim i pośrednim może szkodliwie wpływać na handel międzynarodowy. Zespół zalecił prowadzenie bardziej intensywnych badań w celu znalezienia rozwiązania takich globalnych problemów.

Zespół projektu ITC stanowczo opowiadał się za potrzebą stworzenia lepszych ram prawa podatkowego w krajach pozaeuropejskich, co przyniesie korzyści zarówno tym krajom, jak i całej UE. Na szczeblu europejskim przyczyni się to do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz zwiększenia ogólnej konkurencyjności w bloku. Wyniki projektu w tym zakresie staną się cennym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie tych celów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Suwerenne polityki fiskalne, integracja gospodarcza, podatek dochodowy od osób prawnych, podwójne opodatkowanie, handel międzynarodowy
Numer rekordu: 181099 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-22
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę