Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SIMPATIC — Wynik w skrócie

Project ID: 290597
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Belgia

Więcej innowacji dzięki lepszej polityce

Lepsze metody analizowania wpływu polityki pomogą decydentom politycznym w formułowaniu skuteczniejszych polityk badawczych wspomagających rozwój, ochronę środowiska i inne obszary ważne dla społeczeństwa.
Więcej innowacji dzięki lepszej polityce
Program ramowy UE Horyzont 2020 może być najbardziej jak dotąd ambitnym działaniem zmierzającym do wprowadzania pozytywnych zmian w Europie. Dla powodzenia programu niezbędne jest jednak wsparcie w postaci odpowiedniej kombinacji polityk. Za cel finansowanego przez UE projektu SIMPATIC (Social impact policy analysis of technological innovation challenges) przyjęto zatem wspomaganie polityk badań i innowacji w różnych krajach europejskich.

W ramach projektu przeprowadzono analizę danych dotyczących polityk i dokonano oceny polityk z zakresu badań i innowacji. Udokumentowano nowe informacje dotyczące formułowania polityk badań i innowacji wspomagających strategię UE na rok 2020. Wiązało się to z dokumentacją powodzeń i niepowodzeń polityk badań i innowacji na poziomie krajowym i unijnym.

Dane zgromadzono na podstawie analiz dopłat i ulg podatkowych dla inicjatyw związanych z badaniami i rozwojem, dążąc do zaktualizowania istniejących modeli i metodologii dotyczących zwiększania wpływu polityki badań i innowacji na rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Mogłoby to wspomóc tworzenie lepszych polityk badań sprzyjających rozwojowi i inne obszary priorytetowe dla UE, takie jak włączenie społeczne i ochrona środowiska.

Prace projektu wykraczały poza samo mierzenie wzrostu i konkurencyjności, uwzględniając przy ocenie wpływu polityki również aspekty ekologiczne i społeczne, na przykład w zakresie zmian klimatu i spójności społecznej. Połączenie perspektywy mikro i makro pozwoliło dokonywać dokładniejszej i głębszej oceny wpływu polityk innowacji w wymiarze ilościowym i jakościowym.

Było to możliwe za sprawą zaangażowania szerokiego grona uczestników na kilku konferencjach i warsztatach. Wyniki projektu upowszechniano poprzez wydarzenia i publikacje oraz sześć raportów programowych kierowanych do zainteresowanych podmiotów i decydentów politycznych. Raporty i kluczowe wnioski projektu niewątpliwie przyczynią się do formułowania lepszej europejskiej polityki gospodarczej i przemysłowej w zakresie badań i innowacji.

Powiązane informacje

Tematy

Policies

Słowa kluczowe

Analiza polityki, polityki innowacji, polityki badawcze, włączenie społeczne, środowisko, SIMPATIC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę