Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kolejny krok w kierunku poznania mechanizmów autoimmunizacji

Celem europejskiego badania było poznanie molekularnych determinantów selekcji komórek T podczas rozwoju. Wyniki mogą pomóc naukowcom w zrozumieniu powiązań przyczynowych z autoimmunizacją.
Kolejny krok w kierunku poznania mechanizmów autoimmunizacji
Niedobory odporności i autoimmunizacja stanowią dwie strony tego samego medalu: zaburzonej selekcji funkcjonalnych i autotolerancyjnych komórek T. Chociaż naukowcy znają przyczynę tych zaburzeń, nie wiedzą, w jaki sposób te same kompleksy MHC/peptydowe mogą umożliwiać zarówno przeżycie, jak i apoptozę komórek T. Z tego względu konieczne jest poznanie charakteru tych kompleksów MHC/peptydowych i określenie wykorzystywanych przez nie szlaków przetwarzania antygenów.

Celem finansowanego ze środków UE projektu PEPTIDE DIVERSITY (Diversity of MHC/peptide complexes in thymic compartments and their role in shaping T cell repertoire) było zbadanie, w jaki sposób różne komórki zawierające antygen grasicy (APC) pośredniczą w pozytywnej selekcji i umożliwiają tolerancję. Badania oparto na hipotezie, że szlaki przetwarzania antygenów różnią się w przypadku różnych komórek APC.

W tym kontekście badacze skupili się na badaniu różnic w ekspresji enzymów proteolitycznych uczestniczących w przetwarzaniu antygenów i ładowaniu ich do cząsteczek MHC. W szczególności badali myszy pozbawione katepsyny L, czyli lizosomalnej proteazy wyrażanej w korowych komórkach nabłonka grasicy (cTEC). U tych zwierząt wystąpiła znaczna utrata komórek T CD4 z powodu wad rozwoju tymocytu i zahamowania rozwoju komórek T CD4 na wczesnym etapie. W przypadku obwodowych komórek T stosunek regulacyjnych komórek T do efektorowych komórek T był wyższy, co nie było spowodowane nadmierną selekcją negatywną w grasicy.

W celu zbadania pozytywnej selekcji komórek T badacze wykorzystali panel receptorowych komórek T (TCR) transgenicznych myszy, u których wszystkie komórki T CD4 były swoiste dla określonego antygenu. Zauważono, że pozytywna selekcja tych komórek T CD4 u zwierząt z niedoborem katepsyny L została osłabiona. Ponadto komórki T wykształcone w grasicy z niedoborem katepsyny L nie mogły zapewnić komórkom B skutecznej pomocy w odpowiedzi odpornościowej przeciwko patogenom.

Wyniki projektu PEPTIDE DIVERSITY zapewniły ważne informacje na temat mechanizmów rozwoju komórek T i pozwoliły naukowcom nieco lepiej zrozumieć selekcję immunokompetentnych i autotolerancyjnych komórek T. Oczekuje się, że wyniki te utorują drogę do opracowania nowych terapii farmakologicznych przeciwko autoimmunizacji lub niedoborom odporności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Autoimmunizacja, niedobory odporności, komórki T, MHC, katepsyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę