Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RESTORE — Wynik w skrócie

Project ID: 257258
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Irlandia

Opieka zdrowotna bez barier

Europejskie konsorcjum przyjrzało się poziomowi opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz imigrantów, aby powołać inicjatywy, które pozwolą przezwyciężyć bariery językowe i kulturowe.
Opieka zdrowotna bez barier
Świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz europejskich imigrantów, którzy doświadczają bariery językowej i kulturowej w krajach goszczących, może stanowić wyzwanie. RESTORE (Research into implementation strategies to support patients of different origins and language background in a variety of European primary care settings) to finansowany przez UE projekt, którego celem było zoptymalizowanie poziomu opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz tego sektora populacji.

Badania skoncentrowały się na wdrożeniu popartych dowodami informacji i działań skierowanych na przezwyciężenie barier językowych i kulturowych w kontekście podstawowej opieki. Przyjrzano się temu, w jaki sposób skutecznie lub mniej skutecznie przełożono je na rutynową praktykę. Zbadano również praktyki wspomagające proces wdrażania. W badaniu wykorzystano współczesną teorię społeczną, teorię procesu normalizacji oraz metodologię partycypacji. Prace terenowe przeprowadzono w Irlandii, Anglii, Niderlandach, Austrii i Grecji. Ponadto zespół ze Szkocji dołączył wszechstronną analizę polityki.

Wygenerowane dane pomogły zrealizować założenia. Można do nich zaliczyć określenie wytycznych i/lub inicjatyw szkoleniowych dostępnych w krajach partnerskich, zwiększenie możliwości w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz trwałość realizowanych inicjatyw. Powstało portfolio zawierające 20 wytycznych i inicjatyw szkoleniowych, którego celem była poprawa komunikacji między imigrantami a pracownikami podstawowej służby zdrowia. Działania informacyjne obejmowały opracowaną przez konsorcjum strategię publikacji, w ramach której ukazało się wiele artykułów akademickich. Ukoronowaniem tych działań była konferencja, która odbyła się na zakończenie projektu.

Odkrycia poczynione w ramach projektu przyniosą korzyści rządom krajowym oraz systemom opieki zdrowotnej, pedagogom oraz podmiotom finansującym, którym celem jest poprawa zdrowia imigrantów oraz poziomu podstawowej opieki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podstawowa opieka zdrowotna, RESTORE, imigranci, współczesna teoria społeczna, teoria procesu normalizacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę