Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe badania wspierają pomoc zagraniczną w sercu Afryki

Badania ankietowe przeprowadzone w 20 krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz szczegółowe wywiady przeprowadzone w części tych państw pomogły uzyskać bardzo potrzebne informacje dotyczące usprawnienia pomocy zagranicznej.
Nowe badania wspierają pomoc zagraniczną w sercu Afryki
Pomoc zagraniczna ma kluczowe znaczenie dla umocnienia gospodarek i społeczności w Afryce Subsaharyjskiej. Przekazywanie darów krajom afrykańskim wiąże się jednak z wieloma problemami, zarówno po stronie darczyńców, jak i odbiorców pomocy, co oznacza konieczność stworzenia skuteczniejszych polityk w tej dziedzinie. W ramach projektu PARTNERSHIP (Donor-Government Relations in Sub-Saharan Africa), finansowanego ze środków UE, badano stosunki między darczyńcami i rządami oraz przemiany instytucjonalne w zakresie pomocy zagranicznej.

Aby tego dokonać, uczestnicy projektu prowadzili przez dwa lata badania w Ghanie, Tanzanii i Ugandzie, obejmujące ponad 100 wywiadów z najważniejszymi prawodawcami w krajach udzielających pomocy, jak i będących jej adresatami. Zorganizowano także wizytę w Rwandzie, będącą kontynuacją prowadzonych tam wcześniej prac.

W ramach tych działań zbudowano imponująca sieć kontaktów i stowarzyszeń, które pomogły w poznaniu złożonych aspektów pomocy zagranicznej oraz w efektywnym wykorzystaniu darów pochodzący z zagranicy. W badaniach wykorzystano kwestionariusze, przesłane do 23 instytucji pomocowych w 20 krajach Afryki Subsaharyjskiej. Dzięki nim zespół projektu mógł zgromadzić aktualne międzynarodowe dane dotyczące stosunków między darczyńcami i władzami państwowymi, przydatne w usprawnieniu pomocy zagranicznej.

Wyniki i wnioski ze szczegółowych badań przeprowadzonych w projekcie zostały opisane w szeregu artykułów poświęconych omawianemu zagadnieniu, a ponadto planowane jest wydanie książki pt. "The Development Dance: Bargaining and Institutional Innovation in Foreign Aid". Zespół zorganizował też warsztaty dla interesariuszy, w ramach których przeprowadzono miejscowe badanie, opisane w opublikowanym następnie sprawozdaniu strategicznym. Prace te niewątpliwie przyczynią się do skuteczniejszego wykorzystania pomocy oraz poprawy warunków życia mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Pomoc zagraniczna, Afryka Subsaharyjska, PARTNERSHIP, darczyńca, sprawozdanie strategiczne, dary
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę