Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROSTEMCELL Wynik w skrócie

Project ID: 241878
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Informacje o komórkach macierzystych skrojone na miarę obywateli i zainteresowanych stron

Ocena zagrożeń i potencjału badań w zakresie komórek macierzystych stanowi spore wyzwanie. Europejska inicjatywa skupiła się na potrzebie wiarygodnych i aktualnych informacji na temat tego obiecującego zagadnienia z dziedziny biomedycyny.
Informacje o komórkach macierzystych skrojone na miarę obywateli i zainteresowanych stron
W projekcie poprzedzającym EUROSTEMCELL zebrano naukowców z wiodących europejskich laboratoriów specjalizujących się w komórkach macierzystych, którzy przystąpili do opracowania metodologii, nośników i narzędzi mających przynieść korzyści całej społeczności badawczej. Program szkoleniowy i networkingowy pomógł stworzyć solidną podstawę dla badań w dziedzinie komórek macierzystych. Inicjatywa przedstawiła także nowatorskie metody na zaangażowanie obywateli.

Finansowany przez UE projekt EUROSTEMCELL (European consortium for communicating stem cell research) oparł się na działaniach realizowanych przez projekt poprzedzający, w pełni skupiając się raczej na informowaniu o badaniach w zakresie komórek macierzystych, niż na samych badaniach.

Aby zainteresować opinię publiczną badaniami dotyczącymi komórek macierzystych oraz odnośnymi kwestiami etycznymi i społecznymi, partnerzy projektu zrzeszyli ponad 90 laboratoriów specjalizujących się w komórkach macierzystych i medycynie regeneracyjnej z całej Europy. Dokonano tego za sprawą współpracy zespołów pięciu powiązanych projektów szóstego i siódmego programu ramowego, ośmiu europejskich ośrodków badań nad komórkami macierzystymi cieszących się światowym uznaniem oraz projektu ECRIN-IA (European Clinical Research Infrastructures Network).

W projekcie EUROSTEMCELL współpracowali ze sobą badacze, klinicyści, etycy, socjolodzy, decydenci i popularyzatorzy nauki, a także pedagodzy i przedstawiciele pacjentów. Wspólnie podjęli się oni zestawienia informacji o komórkach macierzystych, zarządzania nimi, ich strukturyzowania, rozpowszechniania i tłumaczenia. Informacje te natomiast obejmowały postępy w dziedzinie badań, postępy kliniczne, a także czynniki komercyjne, etyczne i społeczne. Materiały obejmują 32 arkusze informacyjne przeznaczone dla szerszych grup społecznych, a także zbiór narzędzi zawierający źródła do pobrania oraz różne pomoce edukacyjne w postaci filmów, komiksów, planów lekcji oraz gier będących wsparciem dla pedagogów i naukowców zaangażowanych w działania informacyjne.

Treści w języku angielskim przetłumaczono na francuski, niemiecki, włoski, polski i hiszpański i udostępniono na portalu projektu — głównym kanale poświęconym informowaniu opinii publicznej o najnowszych postępach w dziedzinie cytologii i medycyny regeneracyjnej.

Projekt EUROSTEMCELL udostępnił obszerną wiedzę i zasoby edukacyjne na temat komórek macierzystych oraz ich wpływu na społeczeństwo. Pozwoli to usprawnić autentyczne zaangażowanie i dotrzeć do odbiorców najbardziej tych informacji potrzebujących.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Komórka macierzysta, zaangażowanie społeczne, EUROSTEMCELL
Numer rekordu: 182717 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-18
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę