Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NANOXCT — Wynik w skrócie

Project ID: 280987
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Austria

Postępy w nanotechnologii

W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano nową metodę analizowania nanomateriałów bez ich niszczenia czy uszkadzania.
Postępy w nanotechnologii
Analiza i charakterystyka materiałów nanoskalowych opiera się aktualnie przede wszystkim na badaniach niszczących lub metodach powierzchniowych, ograniczonych do inspekcji w pobliżu powierzchni lub analizy 2D.

W ramach inicjatywy NANOXCT (Compact X-ray computed tomography system for non destructive characterization of nano materials) opracowano nieniszczącą metodę analizy i charakterystyki nanomateriałów. Uczeni zastosowali połączenie tomografii komputerowej (TK) i absorpcjometrii wykorzystującej krawędź K do scharakteryzowania struktury i składu pierwiastkowego nanomateriałów.

Konsorcjum NANOXCT opracowało nowe źródło promieniowania rentgenowskiego, detektor i oprogramowanie dla systemu oraz przygotowało rozwiązania do odpowiedniego precyzyjnego pozycjonowania komponentów i próbek podczas badania, co ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki na poziomie nano.

Udało się też wdrożyć absorpcjometrię wykorzystującą krawędź K do analizy pierwiastkowej. Ta metoda obrazowania ma szereg zalet w porównaniu do innych technik obrazowania i nie wymaga stosowania dodatkowego sprzętu.

Uczestnicy inicjatywy NANOXCT dowiedli, że nowa metoda umożliwia analizę i identyfikację cech i wad nanomateriałów. Prace te będą miały istotne znaczenie dla różnych dziedzin, w których stosuje się nanotechnologię, na przykład nanoelektroniki czy nanorobotyki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanomateriały, NANOXCT, tomografia komputerowa, nieniszczące, absorpcjometria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę