Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ROTOPOWER — Wynik w skrócie

Project ID: 323419
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Innowacja jest motorem samolotów elektrycznych

Elektryfikację uważa się za najbardziej obiecujący kierunek rozwoju technologii lotniczych. Finansowani przez UE badacze pracowali nad sposobem przetwarzania energii w celu stworzenie bardziej wydajnych i niezawodnych maszyn latających.
Innowacja jest motorem samolotów elektrycznych
Pilna potrzeba ograniczenia spalania paliwa i emisji gazów przez samoloty wskazuje na zapotrzebowania na systemy zasilane w większym stopniu energią elektryczną. Wiele potencjalnych korzyści z zastąpienia układów hydraulicznych i pneumatycznych układami elektrycznymi dotyczy zmniejszenia masy.

Chociaż technologia całkowicie elektrycznego lotu nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała, zaproponowano rozwiązania hybrydowe dla samolotów i wiropłatów. Zaprojektowano już siłowniki elektromechaniczne tarczy sterującej dla helikopterów pod kątem ograniczenia stosowania toksycznych płynów hydraulicznych oraz zużycia paliwa.

Naukowcy pracujący w ramach finansowanego ze środków UE projektu ROTOPOWER (Development of key technology components for high power-density power converters for rotorcraft swashplate actuators) opracowali elektroniczne przetworniki mocy, przeznaczone do integracji z kontrolowanymi przez nie siłownikami elektromechanicznymi.

Prototypowe, wysokowydajne przetworniki mocy zaprojektowano w oparciu o wyniki symulacji numerycznych napędu elektrycznego potrzebnego do wprawienia w ruch tarczy sterującej wirnika. Funkcjonalność urządzeń prototypowych przetestowano zgodnie z wymogami wstępnej weryfikacji konstrukcji.

W szczególności, na podstawie badań profilowych urządzenia zdefiniowano i zamówiono poszczególne podzespoły, wyprodukowano płytki obwodu drukowanego i naniesiono obwody oraz wyprodukowano obudowy dla obu prototypów. Ostatnim krokiem było zmontowanie wszystkich powyższych podzespołów w dwóch przetwornikach mocy i przetestowanie ich funkcjonalności.

Projekt ROTOPOWER dostarczył kluczowych podzespołów, zapewniających efektywne i niezawodne działanie siłowników elektromechanicznych helikoptera. Niemniej stanowi on tylko część wysiłków badawczych w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej Czyste niebo zmierzających do elektryfikacji pojazdów latających.

Zespół projektu ROTOPOWER jest członkiem większego konsorcjum, obejmującego producentów samolotów i helikopterów oraz ich dostawców pracujących nad zmniejszeniem o połowę wpływu wiropłatów na środowisko. Testuje się szereg różnych innowacyjnych koncepcji, aby wykonać kolejny krok w kierunku samolotu całkowicie elektrycznego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Samolot elektryczny, wiropłat, siłowniki tarczy sterującej, ROTOPOWER, przetworniki mocy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę