Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Śluz i mikroorganizmy

Zespół badaczy z UE analizował chemiczne i fizyczne właściwości warstwy śluzowej koralowców. Mikroorganizmy z dwóch królestw odpowiadają na jej zmiany w charakterystyczny sposób, co ukazuje wcześniej nieznane zależności ewolucyjne między grupami koralowców.
Śluz i mikroorganizmy
Śluz ma duże znaczenie dla oddziaływania zwierząt ze środowiskiem. Ta substancja ma też duże znaczenie dla odporności zwierząt, zarówno poprzez tworzenie warstwy ochronnej, jak i dostarczanie substancji odżywczych dla chroniących zwierzę mikroorganizmów.

Finansowany ze środków UE projekt COSMIC (Coral surface microlayer: production and dynamics of mucus-associated microbial communities) miał za zadanie przebadać te oddziaływania. W celu przeprowadzenia badań podstawowych w tej dziedzinie naukowcy skupili się na najprostszych zwierzętach. Śluz jest niezwykle istotny dla biologii koralowców, jako że stanowi siedlisko dla społeczności symbiotycznych mikroorganizmów. Przeprowadzono pięcioczęściowe badanie, aby przeanalizować zmiany w składzie chemicznym śluzu i ich wpływ na społeczności drobnoustrojów. Te badania chemiczne miały ukazać zależności ewolucyjne między koralowcami.

Właściwości fizyczne i chemiczne warstwy śluzu poszczególnych gatunków koralowców różnią się między sobą. Znaczące różnice mogą też występować na poziomie osobniczym, co może wynikać z niewielkich różnic w procesach metabolicznych. Określone bakterie i podobne organizmy wykorzystują tę zmienność na wiele sposobów.

Różnice w składzie śluzu wskazują na zależności ewolucyjne między koralowcami. Grupy koralowców można podzielić według głównych typów cukrów w ich śluzie.

Wyniki badań wskazują na istotne różnice w czynnikach wpływających na rozmieszczenie bakterii i archeontów. Archeonty są niezwykle starą grupą prostych drobnoustrojów, z pozoru przypominających bakterie, lecz zupełnie odmiennych pod względem chemicznym. Skład społeczności archeontów jest uwarunkowany wyłącznie siedliskiem, natomiast społeczności bakteryjne reagują na gatunek, położenie i wzajemne odstępy koralowców, będących ich gospodarzami.

Naukowcy uznali więc, że te dwa typy mikroorganizmów różnią się stopniem wymiany społeczności na rafie i swoistością wobec gospodarza. Bakterie i archeonty stanowią zatem odmienne zgrupowania ekologiczne o różnych związkach z koralowcami. Na wymianę między mikroorganizmami i koralami wpływa też dostępność siarki w wodzie morskiej.

Wiele społeczności drobnoustrojów przyczynia się do zachowania zdrowia przez koralowce poprzez cykliczne wymiany. Podczas tego procesu koralowce pozbywają się warstwy stwardniałego, starego śluzu. Umożliwia to utrzymanie korzystnych drobnoustrojów i wyeliminowanie potencjalnych patogenów. Mikroorganizmy śluzu koralowców przyczyniają się też do ogólnej stabilności i dobrostanu raf koralowych.

Projekt COSMIC przyczynił się do lepszego poznania zależności między koralowcami a mikroorganizmami. Prace odzwierciedlają istotność drobnoustrojów w śluzie zwierząt i mogą mieć przełożenie na badania nad odpornością i żywieniem ludzi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Śluz, dynamika, COSMIC, drobnoustroje, chemia, ewolucja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę