Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sieć badań nad lasami

W ramach międzynarodowego projektu powstała globalna sieć placówek teledetekcyjnych. Placówki te są wykorzystywane do badania biochemii roślinności i ekosystemów leśnych, będących dla naukowców wskaźnikiem kondycji lasu.
Sieć badań nad lasami
Dwutlenek węgla (CO2) wpływa na zmianę klimatu bardziej niż jakikolwiek inny gaz cieplarniany. Lasy są ważnymi pochłaniaczami CO2, absorbującymi około jednej trzeciej całkowitych emisji CO2 związanych z działalnością człowieka, co dowodzi znaczenia tych ekosystemów dla ograniczenia zmiany klimatu.

W ramach projektu SENSORVEG (Staff exchanges to estimate vegetation structure and biochemistry from remote sensing in connection to carbon and water fluxes), finansowanego ze środków UE, powstała światowa sieć placówek teledetekcyjnych, umożliwiających badanie roślinności. Kilku naukowców wzięło udział w międzynarodowym programie wymiany, zajmując się opracowywaniem skutecznych metod pomiaru biochemii roślinności.

Teledetekcja może służyć do pomiaru różnych czynników pozwalających przewidywać kondycje poszczególnych drzew, a także całego lasu. Szacunki te pomagają uczonym w badaniu obiegu wody oraz jego powiązań z globalnym bilansem węglowym i energetycznym.

Aby jednak dane pochodzące z teledetekcji mogły być dokładne i porównywalne, muszą być gromadzone zgodnie ze standardowymi procedurami.

Jednym z celów projektu SENSORVEG było opracowanie standardowych parametrów i procedur dla teledetekcji. Aby tego dokonać, uczeni porównali informacje spektralne na poziomie liścia, korony drzew i ekosystemu, korzystając z danych uzyskanych przy pomocy różnych metod i na różnych obszarach.

Następnie zbadano przystosowane do suszy gatunki śródziemnomorskie, aby dokonać standaryzacji metodologii i zbadać interakcje roślin z wodą. Przy pomocy tych ustandaryzowanych metod zespół przeanalizował nawadniane sady migdałowców i pistacji w południowej części doliny San Joaquin Valley w Kalifornii.

Dzięki zbadaniu wzrostu różnych koron lasów zespół mógł dokładniej zrozumieć procesy fizjologiczne zachodzące w koronach.

Współpraca międzynarodowa ma kluczowe znaczenie dla budowy globalnej sieci monitorowania środowiska. Dane z tych badań pomogły w zrozumieniu obiegu wody, a przy ich pomocy rolnicy będą mogli efektywniej zarządzać nawadnianiem upraw.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Las, teledetekcja, biochemia, roślinność, ekosystemy, obieg wody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę