Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Biologia molekularna limfocytów B

Pamięć immunologiczna to kamień węgielny szczepień. Dzięki lepszej znajomości funkcji limfocytów B będzie można usprawnić tworzenie nowych szczepionek.
Biologia molekularna limfocytów B
Odpowiedź odpornościowa swoista stanowi wyspecjalizowaną broń przeciw wirusom i bakteriom. Jednym z jej głównych elementów są limfocyty B odpowiadające za produkowanie białek efektorowych zwanych przeciwciałami. Przeciwciała wiążą się z antygenami na powierzchni atakujących patogenów i w ten sposób neutralizują je. Po ponownym narażeniu na ten sam patogen, szybko wytwarzane są przeciwciała o wysokim powinowactwie. Limfocyty B odpowiadają więc za pamięć immunologiczną. Procesy selekcji zachodzą w ośrodkach namnażana (GC) wtórnych narządów limfoidalnych, takich jak śledziona i węzły chłonne.

Zakres finansowanego przez UE projektu 3W-RGB (Identification of whether, in which aspects and by which function, a RNA binding protein, KH-type splicing regulatory protein governs development and function of B cell, a type of white blood cell) objął wyjaśnienie biologii limfocytów B i ułatwienie tworzenia szczepionek przeciwko chorobom związanym z limfocytami B. Badacze skupili się na roli mikroRNA, krótkich RNA, które regulują ekspresję genów poprzez promowanie rozkładu mRNA.

Badacze interesowali się przede wszystkim białkiem miR-155, które odgrywa rolę w produkcji przeciwciał, oraz białkiem regulującym splicing typu KH (KSRP), które związane jest z biogenezą. Członkowie konsorcjum przyjęli hipotezę, że KSRP jest ważnym regulatorem genów w biologii limfocytów B, i postanowili wyjaśnić mechanizm jego działania.

Przy użyciu transgenicznych myszy pozbawionych KSRP badacze wywnioskowali, że to wiążące RNA białko wcale nie gra głównej roli w przypadku limfocytów B w obrębie GC. Następnie, przy użyciu szczepów myszy z reporterem miR-155 odkryli, że białko to ulega koekspresji z protoonkogenem c-Myc. Dalsze badania tej kooperacji białek wykazały, że miR-155 chroni limfocyty B c-Myc+ przed apoptozą i umożliwia ich ekspansję klonalną.

Reasumując, odkrycia uczestników projektu 3W-RGB potwierdzają znaczenie miR-155 w dojrzewaniu limfocytów B o odpowiednim powinowactwie w GC. Co ważne, wyjaśniają też synergiczną, onkogenną rolę osi miR-155-c-Myc w nowotworach z limfocytów B.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Limfocyt B, szczepienie, przeciwciała, ośrodki namnażania, Mir-155, KSRP, c-Myc
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę