Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CONTAIN Wynik w skrócie

Project ID: 261679
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Szwecja

Zaawansowany system zabezpieczeń do optymalizacji transportu kontenerowego

Opracowanie nowego, globalnego systemu śledzenia kontenerów powinno zwiększyć bezpieczeństwo, a tym samym wspomóc handel morski i podnieść standardy w tym sektorze.
Zaawansowany system zabezpieczeń do optymalizacji transportu kontenerowego
Transport kontenerowy stanowi fundament handlu międzynarodowego i kluczowy sektor gospodarki, przez co wymaga skutecznego systemu monitoringu. Taki system musi nie tylko obejmować niezbędne technologie i oprogramowanie, ale również uwzględniać międzynarodowe rekomendacje dotyczące przepisów, zasad i standardów pozwalających zwiększać bezpieczeństwo kontenerów.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu CONTAIN (Container Security Advanced Information Networking) przyjęto opracowanie takiego systemu monitoringu na użytek podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo transportu. Zajęto się rozwijaniem opłacalnych i wydajnych rozwiązań technicznych z zakresu zintegrowanego z kontenerem sprzętu wykrywającego, komunikacyjnego i zabezpieczającego oraz technologii oprogramowania pozwalających monitorować ruchy kontenerów w czasie rzeczywistym.

Prace projektowe dotyczyły opracowania map ruchu w korytarzach transportu kontenerowego w celu usprawnienia monitoringu i wskazania bezpiecznych szlaków handlowych między UE a wybranymi partnerami handlowymi. Partnerzy projektu CONTAIN stworzyli narzędzia i metody zwiększania bezpieczeństwa kontenerów poprzez integrowanie danych dotyczących bezpieczeństwa w ujednoliconym środowisku dystrybucji i udostępniania informacji. Opracowano rozbudowany zestaw narzędzi i platformę oprogramowania obejmującą produkty do monitorowania sprzętu i analizy ryzyka.

Realizując wyznaczone cele, uczestnicy projektu wdrożyli system w trzech portach europejskich w celu sprawdzenia skuteczności monitorowania pozycji kontenerów, zarządzania pustymi kontenerami i zwiększania bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Przeprowadzone demonstracje pozwoliły dopracować nową metodę wybierania i skanowania kontenerów na podstawie poziomu ryzyka z uwzględnieniem kwestii optymalizacji transportu kontenerowego, interoperacyjności i wymiany danych oraz bezpieczeństwa informacji.

Platforma CONTAIN łączy źródła informacji i użytkowników, zapewnia ulepszone pozycjonowanie, wykorzystuje technologię eSeal i obejmuje najnowocześniejszy sprzęt do zabezpieczania kontenerów. Zaawansowane technicznie metody lokalizowania kontenerów zadeklarowanych jako puste pozwolą minimalizować straty towarów i eliminować nieuczciwe działania.

Wyniki projektu zostały zgłoszone do europejskiej platformy monitoringu kontenerów i będą mogły posłużyć za punkt wyjścia dla uruchomienia nowego systemu. Jeśli do tego dojdzie, może to oznaczać zoptymalizowanie ruchu kontenerów, zwiększenie konkurencyjności sektora i usprawnienie globalnego handlu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, transport kontenerowy, CONTAIN, monitoring, przemieszczanie kontenerów, eSeal
Numer rekordu: 182841 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-31
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę