Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bliższe zbadanie pomocy UE na rzecz Turcji

Badania nad złożonymi zależnościami pomiędzy pomocą finansową UE a rozszerzeniem UE mogą wpłynąć na proces europeizacji narodu, ale nie muszą. Przykład Turcji zapewnia cenne informacje na ten temat.
Bliższe zbadanie pomocy UE na rzecz Turcji
Turcja odgrywa kluczową rolę w wielu kwestiach dotyczących Europy: od bezpieczeństwa i migracji po ewentualne rozszerzenie UE. Pozycja Turcji i jej wpływ na integralność Europy są powiązane z wielkością wsparcia finansowego, które ten kraj otrzymuje z UE. W tym kontekście zespół finansowanego ze środków UE projektu EUTUR (Enlargement and EU Funded projects: The case of Turkey) ocenił rolę unijnego instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) w ramach procesu rozszerzania UE na Turcję.

Badania prowadzone w ramach projektu wykazały, że nie ma związku pomiędzy wsparciem finansowym a przebiegiem negocjacji dotyczących członkostwa Turcji. Nie stwierdzono wyraźnych korelacji pomiędzy realizacją projektów finansowanych ze środków UE a przebiegiem procesu akcesyjnego na jakimkolwiek etapie lub wydarzeniami politycznymi, co pokazuje neutralność funduszy UE w tym zakresie.

W ramach projektu EUTUR zbadano również wpływ wsparcia finansowego UE na zarządzanie w Turcji. Stwierdzono, że pomoc finansowa wzmacnia centralizację administracji w kraju. Zespół zidentyfikował poszczególne ministerstwa, instytucje rządowe i organizacje niepaństwowe, które skorzystały z finansowania, a także określił potencjalny wpływ finansowania na społeczeństwo.

Jedną z ważnych obserwacji poczynionych w ramach projektu jest nadreprezentacja firm doradczych zajmujących się sprawami UE w kraju, przy czym zaledwie kilka firm zarządza większością projektów. Zjawisko to nie jest wyłącznie ograniczone do Turcji i stanowi ważną kwestię, którą należy uwzględnić w przypadku zwiększania zasięgu funduszy UE w krajach trzecich.

Zespół projektu doszedł do wniosku, że pomoc finansowa UE przekazywana na rzecz Turcji jest na właściwym torze, nawet jeżeli skutki europeizacji nie są wystarczające do przeprowadzenia głębokich zmian społecznych. Zespół zwrócił uwagę, że powiązane z UE zarządzanie w Turcji jest ograniczone do konkretnych organizacji i ministerstw, co poniekąd przypomina modele zarządzania w Brukseli. Wyniki projektu mogą okazać się pomocne w usprawnianiu procesów przyznawania pomocy finansowej w kontekście wpływu i rozszerzenia UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pomoc finansowa, rozszerzenie UE, europeizacja, EUTUR, zarządzanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę