Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe modele i narzędzia usprawniające gospodarkę leśną

Ekologiczna, przynosząca korzyści społeczeństwu i ekonomiczna gospodarka leśna jest nieustannie ewoluującym procesem, który musi przystosowywać się do różnych nowych okoliczności. W ramach unijnej inicjatywy powstały innowacyjne rozwiązania wspierające gospodarkę leśną.
Nowe modele i narzędzia usprawniające gospodarkę leśną
Lasy dostarczają wielu różnych produktów i usług, ale są bardzo złożone i pozostają pod wpływem licznych czynników zewnętrznych. Metody gospodarki leśnej muszą uwzględniać specyficzne uwarunkowania ekologiczne i środowiskowe oraz aspekty społeczno-ekonomiczne. Zarządzanie zasobami leśnymi i planowanie ich różnorodnego przeznaczenia jest skomplikowanym zadaniem, obarczonym dużą dozą ryzyka i niepewności.

W tym kontekście, uczestnicy projektu FOREADAPT (Knowledge exchange between Europe and America on forest growth models and optimisation for adaptive forestry), finansowanego ze środków UE, postanowili opracować modele i narzędzia mające usprawnić stosowanie strategii adaptacyjnych w planowaniu z zakresu gospodarki leśnej.

W projekcie FOREADAPT umocniono współpracę badawczą poprzez networking, wymianę pracowników i działania informacyjne, prowadzone przez organizacje badawcze z państw członkowskich UE oraz pięciu podmiotów z Brazylii, Chile i USA. Z krajami tymi UE podpisała umowy o współpracy naukowej i technologicznej.

W sumie 40 uczonych wzięło udział w przeszło 70 delegacjach, które były dla nich okazją do wymiany wiedzy na temat modelowania lasów, optymalizacji modeli matematycznych oraz używania systemów wspomagających podejmowanie decyzji. Poszerzono wiedzę potrzebną do ograniczenia ryzyka i niepewności w planowaniu lasów, szczególnie w odniesieniu do zmiany klimatu. W tym celu opracowano nowe modele optymalizacyjne i narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji. Owocem prac jest 45 artykułów naukowych, 22 rozdziały książkowe oraz 12 innych artykułów, które już się ukazały lub znajdują się w przygotowaniu do publikacji. Ponadto, zorganizowano szereg wydarzeń, w tym sześć konferencji, jedne warsztaty, 14 seminariów i dwa szkolenia. Uczeni poprowadzili też 65 dyskusji na różnych konferencjach, seminariach i warsztatach.

W ramach projektu FOREADAPT powstały zoptymalizowane predykcyjne narzędzia i metody, dzięki którym władze publiczne, właściciele lasów, przemysł i organizacje pozarządowe mogą skuteczniej gospodarować zasobami leśnymi, zaspokajając różne potrzeby społeczne, a jednocześnie uwzględniając zmiany klimatyczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gospodarka leśna, FOREADAPT, modele wzrostu lasów, leśnictwo adaptacyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę