Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa metoda badania procesów monitorowania mowy

Produkowanie i rozumienie języka jest skomplikowaną zdolnością poznawczą, powszechnie uważaną za cechę odróżniającą człowieka od innych gatunków. Opierając się na nowych danych, wskazujących, że informacje czuciowo-motoryczne odgrywają ważną rolę w tym, jak przedstawiamy słowa i uzyskujemy dostęp do nich, naukowcy z UE sprawdzili, czy zasada ta ma zastosowanie także do innych aspektów przetwarzania języka.
Nowa metoda badania procesów monitorowania mowy
Celem projektu SMAC (Speech monitoring as action control) było poszerzenie wiedzy na temat procesów związanych z monitorowaniem mowy, będącym jednym z aspektów przetwarzania języka. Ogólnym założeniem było sprawdzenie, czy monitorowanie mowy wykorzystuje te same procesy jak te uczestniczące w kontrolowaniu naszych czynności ruchowych.

W badaniach zdolności motorycznych termin "kopie eferencyjne" stosowany jest w odniesieniu do działań wywołujących oczekiwanie co do ich następstw sensorycznych. Zespół projektu starał się uzyskać dane potwierdzające, że kopie eferencyjne stanowią podstawę do monitorowania błędów w produkcji mowy. W tym celu przeprowadzono trzy różne, ale powiązane ze sobą badania, mające na celu określenie mechanizmów wykorzystywanych do nadzorowania innych funkcji poznawczych uczestniczących w przetwarzaniu języka.

W ramach jednego doświadczenia przeprowadzono eksperyment z udziałem 29 osób oraz obrazów elektroencefalograficznych (EEG). Nadal trwa analizowanie danych EEG w celu ustalenia, czy wewnętrzne modelowanie wykorzystywane w nadzorowaniu bardziej podstawowych funkcji motorycznych działa również w nadzorowaniu produkcji języka.

Drugi eksperyment, także koncentrujący się na potencjalnym wykorzystywaniu wewnętrznego modelowania podczas produkcji mowy, sprawdzał skuteczność monitorowania produkcji mowy w przypadku uszkodzonej prawej części móżdżku. Zebrano dane eksperymentalne od 16 uczestników ćwiczenia dotyczącego przyspieszonej produkcji mowy, mającego wywołać błędy w zakresie wyrazów, jak i pseudo-wyrazów. Wyniki trwających analiz powinny dostarczyć informacji na temat potencjalnej roli prawej części móżdżku w monitorowaniu produkcji mowy.

W trzecim eksperymencie uczeni badali, w jaki stopniu kontrola ogólnych funkcji poznawczych oraz monitorowania produkcji języka realizowana jest przez te same procesy. W doświadczeniu wzięły udział 54 osoby podzielone na trzy grupy (alkohol, placebo i grupa kontrolna), a jego celem było poznanie wpływu spożywania alkoholu na monitorowanie języka i produkcję mowy. Obecnie trwa analizowanie danych.

Projekt SMAC powinien rzucić nowe światło na zależność między nadzorowaniem produkcji języka a nadzorowaniem innych funkcji poznawczych. Badania te mają również dostarczyć danych przemawiających za współdzieleniem procesów działania i monitorowania języka oraz przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat powiązań między ludźmi i innymi gatunkami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Monitorowanie mowy, zdolności poznawcze, SMAC, kopie eferentne, przetwarzanie języka, produkcja językowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę