Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaproszenie do wzmocnienia potencjału badawczego Portugalii

W ramach inicjatywy dofinansowano program reintegracji 40 stypendystów, ukierunkowany na rozwój zawodowy we wszystkich dziedzinach nauki. Pięcioletni projekt realizowany pod auspicjami programu COFUND siódmego programu ramowego „Ludzie” (7PR) przyczynił się do rozwoju potencjału badawczego Portugalii oraz do umocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB).
Zaproszenie do wzmocnienia potencjału badawczego Portugalii
Projekt WELCOME II (Promoting the return of researchers to ERA) pomógł w reintegracji doświadczonych badaczy z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych, dając im możliwość pracy w ośrodku badawczym lub innej instytucji naukowej w Portugalii. Inicjatywa skierowana było do młodych badaczy z tytułem doktora, którzy wyjechali z Europy do innego kraju w celu zrobienia doktoratu lub podjęcia pracy w bardziej zaawansowanym otoczeniu naukowym niż w ich kraju macierzystym.

W ramach projektu koordynowanego przez Fundację na rzecz Nauki i Technologii (FCT), najważniejszą agencję finansującą badania w Portugalii, zaproszono badaczy do składania aplikacji wraz z portugalskimi instytucjami zainteresowanymi goszczeniem wybitnych naukowców na zasadach trzyletniego kontraktu. Do programu zapisało się w sumie 31 instytucji badawczych, w tym 2 prywatne fundacje.

Program skierowany było do uczonych na dwóch poziomach doświadczenia: młodych badaczy z tytułem doktora (stypendyści A) oraz badaczy z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem po uzyskaniu tytułu doktorskiego (stypendyści B). 40 badaczy wybrano spośród 67 aplikantów w ramach jednego zaproszenia. Wszyscy oni przebywali poza Europą, głównie w USA.

Stypendyści mogli wybrać dowolne projekty badawcze zgodnie z obranym celem rozwoju zawodowego. 21 z nich obroniło doktoraty ponad pięć lat wcześniej.

Kilkoro badaczy zdecydowało się nie podpisać umowy, a niektórzy zakończyli pracę przed jej wygaśnięciem. Po ukończeniu 36-miesięcznych kontraktów stypendyści mogli pozostać w instytucji goszczącej na kolejne 6 miesięcy w ramach grantu naukowego finansowanego przez FCT.

Mimo że nie zrealizowano wszystkich pierwotnych założeń projektu WELCOME II, fundacja FCT odniosła sukces w innych obszarach, przyczyniając się do przyciągnięcia naukowców do Portugalii i EPB.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Portugalia, potencjał badawczy, reintegracja, Europejska Przestrzeń Badawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę