Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ społeczności na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r.

Znaczenie wielkich wydarzeń sportowych mierzy się zwykle w kategoriach ekonomicznych i sportowych. Celem pewnego unijnego projektu było zbadanie implikacji społecznych Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r.
Wpływ społeczności na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r.
W ramach inicjatywy LONRIO (From the East End of London to the Favelas of Rio de Janeiro: The relevance and transferability of the social legacy programmes of the London 2012 Olympic and Paralympic Games) oceniono korzyści społeczne płynące z organizacji Igrzysk Olimpijskich 2012 oraz ich wpływ na miejscową ludność.

Naukowcy zgromadzili dane przy pomocy badania ankietowego, przeprowadzonego w dwa lata po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012 r. Uczestnicy badania musieli mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcami jednego z hrabstw Londynu w okresie przygotowań do Igrzysk. Zebrano w sumie 1046 wypełnionych kwestionariuszy, mniej więcej w takiej samej liczbie dla każdego z 5 hrabstw.

Wyniki badania wskazują na przeważającą zgodność co do skutków społecznych Igrzysk Paraolimpijskich w pięciu hrabstwach. Remonty, nowa infrastruktura i zwiększenie zatrudnienia miały pozytywny wpływ, natomiast wzrost kosztów życia, przeludnienie, hałas i zanieczyszczenie były aspektami postrzeganymi negatywnie.

Co zaskakujące, wiele osób miało poczucie, że nie skorzystało na Igrzyskach jako jednostki. Dostrzegały one jednak korzyści dla rozwoju hrabstwa i były zadowolone z owoców Igrzysk.

Powszechne było również przekonanie, że przy organizacji Igrzysk nie brano pod uwagę opinii ludności. W Newham istotną barierą były kwestie językowe, ponieważ dla blisko 50% mieszkańców tej gminy angielski jest drugim językiem.

Niska frekwencja (25,9% mieszkańców) może wynikać z wysokich cen biletów, ogólnego niskiego poziomu zamożności oraz wysokich kosztów życia w pięciu badanych hrabstwach. Powoduje to wzrost poczucia wykluczenia wśród części mieszkańców. Obserwowanie zmagań paraolimpijczyków postrzegano jako zaskakujące, przyjemne i inspirujące doświadczenie.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie podkreśla znaczenie wsłuchania się w głos mieszkańców dzielnic będących areną wydarzeń sportowych, a także zrozumienia ich potrzeb i obaw dotyczących organizacji Igrzysk. Tworzenie trwałych miejsc pracy i uwzględnienie lokalnej kultury i społeczności w planowaniu takich imprez może pozwolić na zmniejszenie poczucia marginalizacji i wykluczenia.

Rezultaty omawianego projektu mają istotne znaczenie dla prawodawców, komitetów organizacyjnych i społeczności lokalnych zaangażowanych w takie wydarzenia. Przejrzysta i otwarta komunikacja oraz włączenie społeczności lokalnej mogą mieć pozytywny wpływ zarówno na same imprezy, jak i ich dziedzictwo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012, wielkie imprezy sportowe, Igrzyska Olimpijskie, LONRIO
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę