Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IPCDP Wynik w skrócie

Project ID: 229883
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Transformacja w kierunku rozwoju gospodarczego

Przeprowadzono badania teoretyczne i empiryczne dotyczące transformacji strukturalnej towarzyszącej rozwojowi gospodarczemu oraz warunków jej sukcesu lub niepowodzenia.
Transformacja w kierunku rozwoju gospodarczego
Za cel finansowanego ze środków UE projektu IPCDP (Institutions, Policy and Culture in the Development Process) przyjęto zbadanie tej transformacji oraz związanych z nią zmian dotyczących polityk, instytucji i hierarchii społecznych. Prace podzielono na cztery podprojekty, ale głównym obiektem zainteresowań projektu są Chiny.

Intensywne przemiany gospodarcze w Chinach wiążą się ze znacznie większym wzrostem gospodarczym niż w innych krajach uprzemysłowionych. W przypadku Chin wzrostowi gospodarczemu towarzyszy ogromny wzrost eksportu kapitału, wzrost nierówności społecznych i szybkie zmiany znaczenia poszczególnych sektorów i przedsiębiorstw.

W ramach projektu przeprowadzono badanie ukazujące implikacje polityczne dla mechanizmów wzrostu gospodarczego, które wpłynęły na kształt reform politycznych w Chinach. Opracowano artykuł wskazujący kwestie najistotniejsze dla polityki chińskiej. Zajęto się na przykład reformami emerytalnymi i nierównościami dochodów.

Przeprowadzone prace nie tylko przyczynią się do lepszego zrozumienia rozwoju gospodarczego Chin, lecz również pozwolą uzyskać wgląd w zależności między innowacją a ochroną praw własności intelektualnej. Wyniki podkreślają też znaczenie kultury i instytucji dla procesu rozwoju gospodarczego oraz ukazują obraz przedsiębiorczości w różnych krajach i grupach społecznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rozwój gospodarczy, polityki, instytucje, hierarchie społeczne, Chiny, przemiany gospodarcze, eksport kapitału, reformy emerytalne, nierówność dochodów
Numer rekordu: 182958 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-05
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę