Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zawiesina komórek kości do regeneracji tkanki

Choroby degeneracyjne kości, takie jak osteoporoza, są coraz większym problemem zdrowotnym na całym świecie. Naukowcy z unijnego projektu badali terapeutyczny potencjał kultur komórkowych do naprawy i leczenia kości.
Zawiesina komórek kości do regeneracji tkanki
Obecne metody leczenia osteoporozy bazują na inhibicji resorpcji kości i charakteryzują się nieprzyjemnymi działaniami niepożądanymi, takimi jak osteonekroza szczęki. Zabiegi chirurgiczne obejmują autoprzeszczepy i wypełnienia z fosforanu wapnia, których wadą jest brak właściwości biologicznych.

Uczestnicy projektu EOBOTE (Study of endothelial and osteoclastic cells cooperation for bone tissue engineering applications) skupili się na remodelowaniu kości metodami inżynierii tkankowej w celu rozwiązywania problemów z materiałem.

Niedawne badania podkreśliły istotność waskularyzacji i komunikacji komórka-komórka dla skutecznej regeneracji tkanki metodami inżynieryjnymi. Członkowie zespołu projektu zbadali osteoklasty (OC), komórki żerne kości, oraz naczynia krwionośne i komórki śródbłonkowe (EC). Przy użyciu nowych protokołów kultur komórkowych stworzono pożywkę do kokultury, a następnie zbadano oddziaływania między OC a EC.

Wyniki badania pokazały, że "stare" EC wyraźnie hamowały działanie OC, podczas gdy "młode" wywierały względnie niewielki wpływ na komórki dokonujące resorpcji. Czynniki regulujące oddziaływania komórkowe różnią się więc w zależności od wieku komórki.

Bazując na tych wynikach, naukowcy dodali do prowadzonej kokultury osteoblasty, czyli producentów kości. Wyniki tej "mieszanki" są obiecujące i pokazują, że jest możliwe prowadzenie kokultury trzech typów komórek istotnych dla produkcji kości. Ich zachowanie zależne od czasu jest obecnie poddane analizie.

W przyszłości naukowcy mają zamiar dodać do tego modelu osteocyty: dojrzałe osteoblasty otoczone przez macierz kostną, którą wydzielają. Ponadto, jest to typ komórek najliczniej występujący w dojrzałej tkance kostnej.

Wyniki rozpowszechniano na szeroką skalę, w tym podczas pięciu konferencji i w publikacjach w prestiżowych czasopismach PLOS ONE oraz Biology Open. Uczestnicy projektu badawczego EOBOTE odkryli ważne dane dotyczące oddziaływań komórek kostnych podczas regeneracji tkanki. Bezpośrednie zastosowania obejmują oczywiście tworzenie nowych metod leczenie osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów. Najprawdopodobniej wyniki znajdą szersze zastosowanie w badaniu mechanizmów komunikacji molekularnej między komórkami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kość, regeneracja, osteoporoza, EOBOTE, tkankowe metody inżynieryjne, osteoklasty, komórki śródbłonkowe
Numer rekordu: 182963 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-12
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę