Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DEMOS — Wynik w skrócie

Project ID: 338523
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy

Aktywne łopaty wirnika dla śmigłowców

Zaawansowane technologie zmiany kształtu dostosowują właściwości aerodynamiczne łopat wirników śmigłowców do lokalnych warunków przepływu powietrza. Wspierani z unijnych środków badacze opracowali prototyp wielkoskalowy w celu potwierdzenia skuteczności tego innowacyjnego systemu, co stanowi krok na drodze do stworzenia inteligentnego śmigłowca.
Aktywne łopaty wirnika dla śmigłowców
Spośród aktualnie opracowywanych systemów aktywnych łopat wirnika, dla potrzeb zintegrowanego prototypu technologicznego ekologicznego wiropłatu w ramach programu Czyste niebo wybrano system aktywnych listew Gurneya (AGF). System AGF umożliwia śmigłowcowi pracę z obniżonym wyróżnikiem szybkobieżności głównego wirnika przy zachowaniu bieżących możliwości lotu.

System AGD zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w łopatach komercyjnych śmigłowców i przyjmuje się, że jest odporny na rzeczywiste wibracje i obciążenia aerodynamiczne podczas lotu. Jednak integracja tego systemu z łopatami wirnika śmigłowca nie jest łatwa biorąc pod uwagę ogromne siły generowane przez obroty łopat wirnika.

W ramach finansowanego przez UE projektu DEMOS (Design and manufacturing of a pitch-oscillating system for Gurney flap testing) naukowcy opracowali i wyprodukowali stanowisko testowe w celu zbadania skuteczności systemu AGF w ograniczaniu zjawiska dynamicznego przeciągnięcia.

System składa się z dwuwymiarowego modelu przekroju łopaty z cięciwą 0,4 m aktywowaną przez zdalnie sterowany silnik momentowy dla uzyskania żądanego ruchu oscylacyjnego podłużnego. Płat nośny zaprojektowano z myślą o instalacji w najnowocześniejszym tunelu aerodynamicznym do testów oblodzenia we włoskim Ośrodku Badań Lotniczych (CIRA).

Serię testów w tunelu aerodynamicznym zaplanowano na koniec 2014 roku. Celem było zbadanie zjawiska dynamicznego przeciągnięcia na dwuwymiarowym płacie nośnym poddawanym oscylacji podłużnej, wyposażonym w systemy AGF. Konfiguracja podstawowa systemu AGF obejmowała listwę Gurneya w kształcie litery T napędzaną dwoma magnetycznymi silnikami liniowymi.

Podczas testów przeprowadzono pomiary ciśnienia powierzchniowego oraz czujników obciążeniowych. W oparciu o wyniki dla różnych obciążeń aerodynamicznych i obciążeń statycznych możliwe było uzyskanie eksperymentalnego potwierdzenia niezawodności prototypu systemu AGF w warunkach rzeczywistego lotu.

Projekt DEMOS wniósł istotny wkład w poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania odnośnie do zjawiska dynamicznego przeciągnięcia w śmigłowcach i umożliwił poprawę ich osiągów aerodynamicznych. Technologia AGF stanowi najskuteczniejszy sposób zmniejszania oporu i wibracji, a tym samym hałasu generowanego przez wiropłat.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łopaty wirnika, śmigłowce, aktywna listwa Gurneya, Czyste niebo, obciążenia aerodynamiczne, DEMOS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę