Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MIRACLE — Wynik w skrócie

Project ID: 312885
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Belgia

W kierunku mobilnego laboratorium kryminalistycznego

Zespół naukowców z UE pomógł zogniskować debatę na temat proponowanego europejskiego mobilnego centrum medycyny sądowej dla szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Panel dyskusyjny pomógł udokumentować obecne możliwości i potrzeby oraz zalecił programy badawcze, szkoleniowe i operacyjne.
W kierunku mobilnego laboratorium kryminalistycznego
Przyszłe incydenty chemiczne, biologiczne i radiologiczne (CBRN) będą wymagały wykonywania na miejscu szybkiej identyfikacji kryminalistycznej zastosowanych środków. Tak więc UE zachęca do dyskusji na temat jakiej formy mobilnego ośrodka diagnostycznego dedykowanego do badań incydentów CBRN.

Finansowany ze środków UE projekt MIRACLE (Mobile laboratory capacity for the rapid assessment of CBRN threats located within and outside the EU) miał na celu zdefiniowanie tej koncepcji. Grupa uczestników projektu pracowała również nad zaleceniami odnośnie odpowiednich struktur oraz funkcji i działalności proponowanego laboratorium.

Pierwsza z trzech części projektu obejmowała badanie i zdefiniowanie koncepcji. Zespół utworzył słowniczek terminów i przeanalizował różne możliwe scenariusze misji. Podzbiór 10 wybranych scenariuszy obejmował różne czynniki CBRN, wdrożenia transgraniczne w obrębie UE oraz poza nią oraz zamierzone i niezamierzone incydenty. Naukowcy przepytali 162 wyższych funkcjonariuszy organów obrony i bezpieczeństwa; grupa ekspertów wyszczególniła wymagania laboratoryjne, obecne możliwości i niedobory UE oraz potencjalne rozwiązania.

Następnie konsorcjum zidentyfikowało odpowiedzi na określone luki badawcze i wyzwania technologiczne. Obszerne sugestie obejmowały między innymi nowe systemy wykrywania i identyfikacji śladowych ilości czynników CBRN. Zalecenia obejmują również listę pewnych udoskonaleń istniejących systemów, takich jak większa mobilność, kompleksowa zdolność wykrywania i zwiększenie szybkości. Dodatkowe pomysły dotyczyły szkoleń personelu.

Ostatnia faza projektu polegała na harmonizacji koncepcji, co oznacza zastosowanie najlepszych praktyk operacyjnych bez wprowadzania sztywnych norm. Zespół sporządził listę funkcji operacyjnych, umożliwiając porównanie i analizę z różnych perspektyw. Specjaliści zalecili uzgodnienie funkcji operacyjnych w celu umożliwienia porównania wszystkich potrzeb i zadań medycyny sądowej. Ten etap stanowi wybór najlepszej struktury operacyjnej i optymalizację procedur.

Dodatkowe zalecenia dla przyszłego systemu obejmują modułowość, w ramach której laboratorium może współpracować z różnymi jednostkami krajowymi i międzynarodowymi. Zaproponowano również początkowe szybkie wdrożenie lekkich jednostek, po których stosownie do potrzeb wdrażane byłyby wolniejsze jednostki. Kolejne zalecenie dotyczyło opracowania przez UE sieci ośrodków szkoleniowych przed rzeczywistą sytuacją kryzysową i koordynacji sieci modułów gotowych do użycia.

Dyskusje w ramach projektu MIRACLE ustanowiły zasady operacyjne i nadrzędne koncepcje nowej, europejskiej zdolności do szybkiej reakcji na miejscu w przypadku incydentu CBRN. Zrealizowanie inicjatywy zapewni szybszą i skuteczniejszą reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Medycyna sądowa, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, CBRN, laboratorium mobilne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę