Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMPLEMENT — Wynik w skrócie

Project ID: 603246
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Szwecja

Priorytetowe badania nad chorobami przewlekłymi dla poprawy służby zdrowia

Eksperci z różnych krajów europejskich zmapowali priorytety badawcze w celu poprawy leczenia chorób przewlekłych, szczególnie poprzez samoopiekę. Te priorytety badawcze opublikowano w formie książki elektronicznej.
Priorytetowe badania nad chorobami przewlekłymi dla poprawy służby zdrowia
Choroby przewlekłe, takie jak niewydolność serca, astma, cukrzyca i niektóre nowotwory, stają się w Europie coraz częstsze i stanowią duże obciążenie dla służby zdrowia i podatników. Jedyną metodą radzenia sobie z tym problemem jest lepsza opieka w formie samoopieki.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu IMPLEMENT (A research agenda on implementation research in chronic care) badali to rozwiązanie z perspektywy ogólnoeuropejskiej. Skupili się na identyfikacji ulepszeń i ich skutecznej implementacji w opiece nad przewlekle chorymi.

Zespół projektu podsumował poglądy ekspertów z całej Europy i określił priorytety. Prace te prowadziły Krajowe Centra Eksperckie IMPLEMENT, a celem było ustanowienie jednego centrum na każdy kraj członkowski UE. Stworzono listę tematów badawczych do szybszej i skuteczniejszej implementacji ulepszeń w opiece chorób przewlekłych.

Eksperci uzgodnili 18 priorytetowych zadań dotyczących implementacji. Pierwsze trzy z nich dotyczyły wprowadzania ulepszeń, pomiaru/oceny skuteczności implementacji oraz zwiększania samodzielności pacjentów.

Oprócz planu badawczego implementacji, mającego przyspieszyć wprowadzanie ulepszeń w opiece i wspierać przewlekle chorych, uczestnicy projektu wydali książkę zatytułowaną "Implementacja ulepszeń w opiece nad przewlekle chorymi". Książka jest dostępna bezpłatnie w formacie pdf na stronie internetowej projektu. Zawiera ona wiedzę ekspercką dotyczącą przyszłych badań i rozwoju.

Ponadto odkrycia uczestników niedawno zakończonego projektu zwiększą korzyści dla przewlekle chorych z finansowania badań. Polepszy to ogólne zdrowie obywateli i wzmocni służbę zdrowia. Długofalowo wyniki będą też stymulować wzrost ekonomiczny poprzez zmniejszenie kosztów służby zdrowia i pomoc w zachowaniu zdrowia pracowników. Dzięki tym wysiłkom starzejący się Europejczycy mogą oczekiwać lepszej jakości życia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Służba zdrowia, samoopieka, opieka w chorobie przewlekłej, choroby przewlekłe, starzenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę