Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MINERALS4EU Wynik w skrócie

Project ID: 608921
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Finlandia

Ogólnoeuropejska sieć na rzecz rozwoju wiedzy i doświadczenia w zakresie minerałów

Sieć gwarantująca niezawodny i niezakłócony dostęp do surowców ma w założeniu UE zapewniać zrównoważone dostawy tych materiałów. Inicjatywa unijna wspierała te wysiłki przez utworzenie specjalnej sieci, ułatwiającej dostęp do istotnych informacji i promującej współpracę między specjalistami.
Ogólnoeuropejska sieć na rzecz rozwoju wiedzy i doświadczenia w zakresie minerałów
W 2008 r. KE przyjęła inicjatywę na rzecz surowców (RMI), która określa strategię sprostania wyzwaniu, jakim jest dostęp do surowców w UE. Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie surowców (EIP RM) stanowi strategiczną inicjatywę, która wdraża platformę RMI dla zainteresowanych stron, skupiającą państwa członkowskie, branżę, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe w celu promowania innowacji w sektorze surowcowym.

Aby wspomóc działania RMI oraz EIP RM, w ramach finansowanego przez UE projektu MINERALS4EU (Minerals intelligence network for Europe) ustanowiono sieć dostarczającą dane, informacje i wiedzę o zasobach mineralnych w całej Europie.

Partnerzy projektu początkowo ustanowili sieć złożoną z europejskich dostawców danych o minerałach i zainteresowanych stron oraz podjęli kroki w celu zapewnienia jej dalszej działalności. Sieć pełni funkcję stałego organu lub usługi, tak więc będzie regularnie udoskonalana i aktualizowana. Będzie ona również stale przekazywać informacje i wiedzę o europejskich zasobach mineralnych do KE i kluczowych podmiotów.

Zespół projektu MINERALS4EU opracował internetową platformę wiedzy zapewniającą otwarty dostęp do wszystkich dostępnych i nowych danych dotyczących pierwotnych i wtórnych zasobów mineralnych. Stworzono interaktywny rocznik minerałów, zawierający dane statystyczne z około 40 krajów europejskich, dotyczące pierwotnych i wtórnych zasobów z lądowych i morskich obszarów wydobycia w Europie.

Uczeni opracowali również analizę prognostyczną odnośnie do podaży i popytu na surowce mineralne w UE. Badania te będą wspierać decydentów w zapewnieniu odpowiedniego dostępu do surowców.

Po ogromnym sukcesie projektu “Minerals Intelligence Infrastructure for Europe” w piątek 4 marca 2016 r. został on prawnie zarejestrowany jako fundacja. Ogólnym celem fundacji non-profit Minerals4EU Foundation jest zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie oficjalnych i zweryfikowanych danych, informacji i wiedzy o zasobach mineralnych oraz pełnienie roli punktu kontaktowego, poprzez który zainteresowane strony mogą łatwo i w przejrzysty sposób uzyskać dostęp do produktów i specjalistycznej wiedzy.

Poprzez stworzenie czołowej sieci informacyjnej o minerałach, projekt MINERALS4EU pomoże Europie osiągnąć zrównoważony rozwój i wzrost konkurencyjności w zakresie minerałów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Minerały, inicjatywa na rzecz surowców, europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie surowców, MINERALS4EU, sieć informacyjna o surowcach mineralnych
Numer rekordu: 182973 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-12
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę