Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej zrównoważone podejście do restrukturyzacji firm

W ramach wspólnego projektu, realizowanego przez Litwę, Polskę i Ukrainę, badano, w jaki sposób restrukturyzacja firm może stać się bardziej zrównoważona dzięki uwzględnieniu czynników społecznych i środowiskowych.
Bardziej zrównoważone podejście do restrukturyzacji firm
W kontekście globalnych problemów gospodarczych, rosnącego bezrobocia i pogarszania się stanu środowiska, restrukturyzacja staje się coraz ważniejsza dla tworzenia bardziej ekologicznych firm. Celem projektu PRORES (Pro-ecological restructuring for job), finansowanego ze środków UE, było upowszechnienie wiedzy na temat restrukturyzacji z perspektywy ekonomicznej, ekologicznej i społecznej w krajach wschodniej Europy: na Litwie, w Polsce i na Ukrainie.

Cztery uczelnie z tych krajów zajmowały się badaniem problemów środowiskowych i społecznych w kontekście restrukturyzacji organizacji w oparciu o analizy przypadków kilku firm w tych państwach. Przyjrzano się konsekwencjom społecznym poprawy ekologiczności firm, aby wyszczególnić najlepsze praktyki dotyczące restrukturyzacji w regionie. W sumie na podstawie 16 studiów przypadku przygotowano ponad 200 publikacji na ten temat.

Ważnym aspektem projektu było zaangażowanie Ukrainy, ponieważ pomogło ono we wdrożeniu tego państwa w europejskie praktyki dotyczące restrukturyzacji. Do dyskusji zorganizowanej na Uniwersytecie Szczecińskim zaproszono ukraińskich absolwentów w celu omówienia restrukturyzacji aktywów finansowych międzynarodowych korporacji w globalnej gospodarce. Debata skupiała się na restrukturyzacji środków emerytalnych, restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego, zapobieganiu bankructwu przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji międzynarodowych konglomeratów finansowych.

Wyniki tych badań, będące najnowszą wiedzą z zakresu proekologicznej restrukturyzacji firm, rozpowszechniano wśród różnych zainteresowanych stron. Przygotowano też zalecenia polityczne i podjęto prace nad publikacją książki poświęconej proekologicznej restrukturyzacji. Będą one miały istotne znaczenie dla tworzenia bardziej zrównoważonego otoczenia biznesowego, nie tylko we wschodniej Europie, ale także w pozostałej części kontynentu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Restrukturyzacja firm, restrukturyzacja organizacji, PRORES, restrukturyzacja proekologiczna, gospodarka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę