Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ozwillo udostępnia usługi publiczne w ramach pojedynczej platformy internetowej

W jaki sposób można umieszczać w internecie usługi świadczone przez władze lokalne, tak by zapobiec ich rozdrobnieniu, stanowiącemu problem często zgłaszany przez obywateli i przedsiębiorstwa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w ramach projektu OASIS stworzono platformę o nazwie Ozwillo. Platforma ułatwia dostęp do informacji i ich wymianę dzięki zgromadzeniu usług publicznych w unikatowym środowisku.
Ozwillo udostępnia usługi publiczne w ramach pojedynczej platformy internetowej
W 2016 r. w wielu regionach Europy mieszkańcy i firmy wciąż mają trudności ze znalezieniem w internecie informacji i usług świadczonych przez lokalne władze publiczne — a jeżeli już uda się znaleźć takie informacje, często są one pokawałkowane i przedstawione w sposób mało intuicyjny.

"Podmioty publiczne ciągle działają zgodnie z kulturą przetrzymywania informacji. Nie nadążają za zmieniającym się kontekstem, w którym udostępnianie informacji tworzy wartość, ułatwia współpracę i umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy przeznaczanych w innym wypadku na kwestie związane z zarządzaniem lub problemy prawne", tłumaczy Bruno Thuillier, koordynator projektu OASIS (Openly Accessible Services and Interacting Society), którego owocem jest portal Ozwillo.

Thuillier i jego współpracownicy są zdania, że zgromadzenie usług w odpowiednim środowisku umożliwi lepsze wykorzystanie informacji o klientach i firmach oraz zmodyfikowanie usług publicznych (e-usług), tak by lepiej zaspokajały potrzeby użytkowników. Uważa on, że efektem będą łatwiej dostępne, bardziej przyjazne użytkownikom, efektywniejsze i tańsze usługi.

Założenia te udało się zrealizować w serwisie Ozwillo, w którym wykorzystano otwarte platformy i architekturę chmury w celu udostępnienia wstępnego zestawu 12 aplikacji przeznaczonych dla obywateli, władz publicznych i przedsiębiorstw. "W pierwszej kolejności wybraliśmy aplikacje, aby opracować cały łańcuch dematerializacji. Nie mogliśmy jednak zaadaptować ich wszystkich, ponieważ dostawcy rozwiązań z zakresu zarządzania finansami, zasobów ludzkich, rozliczeń itp. pracują na oprogramowaniu, którego nie da się przenieść do chmury bez kompletnego przebudowania", wspomina Thuillier. "Dlatego zmieniliśmy nasz wybór, aby objął szeroki zbiór przypadków użycia, od turystyki po rozwój gospodarczy, zamówienia publiczne, mapowanie oparte na uczestnictwie itp. Z końcem etapu pilotażowego dysponowaliśmy 26 aplikacjami, co stanowiło o wiele większą liczbę, niż oczekiwaliśmy".

Zamieszczanie, udostępnianie i inspiracje

Skalowalna infrastruktura danych stanowiąca serce platformy Ozwillo umożliwia aplikacjom zamieszczanie, pobieranie i udostępnianie danych. "Dostawcy usług mogą dostosować aplikacje biznesowe używane przez organy publiczne pod kątem platformy tylko raz, bez konieczności tworzenia połączeń z innymi aplikacjami. Oznacza to, że udostępnianie danych może odbywać się bezpośrednio i automatycznie między aplikacjami, z wyjątkiem danych osobowych, które mogą być udostępniane tylko z inicjatywy ich właściciela", objaśnia Thuillier. Dane są semantycznie połączone ze sobą oraz z określonymi repozytoriami, takimi jak ISO, Eurostat, Krajowy Instytut Statystyki itp.

Przykładem aplikacji Ozwillo jest Agrilocal, francuska platforma umożliwiająca lokalnym szkołom obsługę zamówień publicznych. Lokalni producenci decydują się udostępnić swoje dane (dotyczące organizacji, produkcji itp.) lokalnym władzom (izba rolnicza, rada gminy), dzięki czemu powstaje najbardziej aktualna baza danych tego terenu. Jest ona wykorzystywana w innych aplikacjach, takich jak InvProm, turecka aplikacja do zastosowania obszarami aktywności.

Innym przykładem jest hiszpańska aplikacja "Environmental Incidents Management", której zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie przekazywanych przez mieszkańców informacji o zdarzeniach na drogach. Jest ona kompatybilna z francuską aplikacją mobilną Javise, umożliwiającą obywatelom zgłaszanie incydentów różnym organom władz publicznych. Kompatybilność ta może być także inspiracją dla władz do tworzenia zupełnie nowych aplikacji, wykorzystujących dane udostępniane innym użytkownikom.

Ciągły rozwój

Platforma Ozwillo jest już używana przez ponad 250 organizacji i przeszło 1500 osób, ale Thuillier i jego zespół nie zamierzają na tym poprzestać. Przedsięwzięcie wciąż korzysta z dofinansowania z francuskich środków państwowych, planuje się opracowanie nowych aplikacji, a ponadto powstało stowarzyszenie zrzeszające połowę członków konsorcjum OASIS oraz nowe organy władzy publicznej i osoby prywatne. Do Ozwillo dołączył też pierwszy prywatny inwestor, który pomoże w rozwijaniu platformy, a co nie mniej ważne, podpisano pierwsze umowy z dostawcami aplikacji.

"Przeprowadziliśmy dwie analizy rynkowe i przygotowaliśmy plan rozwijania usług związanych z zarządzaniem danymi", mówi Thuillier. "Następnie zaadaptowaliśmy nasze strategie komunikacyjne i pozyskaliśmy nowych partnerów, w tym FNCCR, francuski związek instytucji państwowych zarządzających sieciami (energetycznymi, gazowymi, naftowymi, internetowymi), aby usprawnić zarządzanie danymi pochodzącymi z przyłączonych obiektów oraz IoT. Inteligentne miasta to strategiczny rynek dla Ozwillo".

Powstał także siostrzany projekt z udziałem związku reprezentującego 260 organów władz publicznych z południa Francji, mający na celu stworzenie niemarkowej wersji portalu Ozwillo dla regionu Alpes Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA). Thuillier jest przekonany, że udoskonalenia te przyniosą korzyści wszystkim partnerom i regionom w Europie.

Słowa kluczowe

Usługi online, e-usługi, władze publiczne, otwarte platformy, architektura chmury
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę