Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe badania wykazały istnienie białek wpływających na migrację komórek

Naukowcy z UE zidentyfikowali trzy białka, które odgrywają kluczową rolę w migracji limfocytów. Wyjaśnienie ich funkcjonowania może ostatecznie pomóc w identyfikacji nowych celów terapeutycznych w leczeniu chorób zapalnych.
Nowe badania wykazały istnienie białek wpływających na migrację komórek
W ramach projektu NEUROTCELL (Investigation of the role of novel neuronal proteins in T lymphocyte migration) uczeni badali rolę synaptopodyny (SYNPO), spektryny beta-1 (SPTBN1) oraz ciężkiego polipeptydu neurofilamentu (NEFH) w polaryzacji i migracji komórek T. Są to cytoszkieletowe i powiązane białka odpowiedzialne za kształt komórek opartych na aktynie, ich ruchliwość oraz integralność komórek w neuronach.

Zespół analizował subkomórkową lokalizację tych trzech białek w odniesieniu do aktyny i składników mikrotubul cytoszkieletu. Ponadto zbadano szereg potencjalnych białek uczestniczących w migracji limfocytów T, które jednocześnie wykazują spolaryzowany fenotyp w migracji komórek.

Poprzez zastosowanie podejścia siRNA naukowcy zredukowali ekspresję SYNPO, SPTBN1 i NEFH oraz przeanalizowali ich funkcję w regulacji polaryzacji komórek, zamykania aktyny, migracji żywych komórek, transmigracji i adhezji komórkowej.

Badania wykazały, że zmniejszenie ekspresji tych białek jest związane ze zmianą właściwości migracji, zwłaszcza prędkości i trwałości. Wyniki sugerują, że wynika to z ich roli w prowadzeniu i utrzymywaniu polaryzacji komórek i regulacji zamykania aktyny.

Zespół projektu NEUROTCELL wykazał, że SYNPO, SPTBN1 i NEFH odgrywają kluczową rolę w migracji limfocytów. Dalsze wyjaśnienie ich funkcji powinno pomóc w zwalczaniu chorób zapalnych (w tym chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane i choroby zapalne jelit), które stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia Europejczyków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Migracja limfocytów, choroby zapalne, NEUROTCELL, synaptopodyna, spektryna beta-1, komórka T
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę