Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Te wirusy są naprawdę lubią zimno

Badacze badający wirusy i inne mikroorganizmy w jeziorach Arktyki i Antarktyki znaleźli podobieństwa między ekosystemami na obu biegunach. Sugeruje to, że występowanie mikroorganizmów nie jest uwarunkowane szerokością geograficzną, jak to ma miejsce w przypadku większych organizmów, co podważa powszechnie przyjmowaną teorię na temat wirusów i bakterii.
Te wirusy są naprawdę lubią zimno
Wirusy odgrywają istotną rolę w regulowaniu ekosystemów, w szczególności tych zdominowanych przez mikroorganizmy, takie jak jeziora Arktyki i Antarktyki. Z uwagi na fakt, że badania wirusologiczne skupiały się na wirusach patogennych, prawie nic nie jest wiadomo na temat funkcjonowania tych ekosystemów.

Finansowana ze środków UE inicjatywa COOLVIROMES (Metagenomic analysis of viral and microbial communities from global high-latitude pristine environments as a model to understand the influence of viruses on the ecosystem) miała na celu uzupełnienie tych braków w wiedzy poprzez zbadanie struktury metagenomicznej tych środowisk w jeziorach Arktyki i Antarktyki.

W ramach COOLVIROMES odbyło się kilka wyjazdów w celu pobrania próbek z jezior Arktyki i Antarktydy. Stosując sekwencjonowanie nowej generacji, starano się ustalić, które bakterie, wirusy i inne drobnoustroje tam występowały. Pierwszym ważnym ustaleniem projektu była wyjątkowo duża różnorodność wirusów w tych jeziorach — badacze zidentyfikowali tysiące różnych gatunków wirusów.

Posługując się zaawansowanym oprogramowaniem, zespół przeanalizował dane metagenomiczne, aby zrozumieć strukturę środowisk i porównać te niskotemperaturowe ekosystemy z ekosystemami jezior w strefie umiarkowanej. Ważnym odkryciem w ramach prowadzonych badań była duża ilość wirusów jednoniciowych w zimnych jeziorach, których nigdy nie zidentyfikowano w żadnym innym miejscu.

Podsumowując, w ramach COOLVIROMES odkryto dużą ilość wirusowych i bakteryjnych grup taksonomicznych, które występowały na całym świecie. Kilka gatunków występowało zarówno w jeziorach arktycznych jak i antarktycznych, lecz największym podobieństwem między tymi jeziorami była podobna struktura ekosystemu.

Nowa wiedza zdobyta dzięki inicjatywie COOLVIROMES przyczyni się do zwiększenia globalnej świadomości na temat znaczenia wirusów w naszym środowisku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wirusy, Arktyka, Antarktyka, ekosystemy, mikroorganizmy, COOLVIROMES, metagenomika
Numer rekordu: 183010 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-18
Dziedzina: Środowisko
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę