Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe nanoskalowe struktury bistabilne do zaawansowanych urządzeń

Naukowcy z UE dokonali syntezy nanoskalowych sieci koordynacyjnych o właściwościach fizycznych pozwalających na przełączanie między dwoma stanami stabilnymi. Prace te dają nadzieję na powstanie innowacyjnych urządzeń technologicznych, wykorzystujących bistabilność, takich jak pamięci, przełączniki i czujniki.
Nowe nanoskalowe struktury bistabilne do zaawansowanych urządzeń
Miniaturyzacja sieci koordynacyjnych aż do osiągnięcia nanoskali stanowi niezwykłą szansę na stworzenie nowej klasy wysoce funkcjonalnych materiałów, łączących w sobie najlepsze właściwości związków koordynacyjnych i nanomateriałów.

W ramach projektu BINOS (Bistable nano-objects on surfaces) naukowcy zajmowali się syntezą bistabilnych nanosystemów molekularnych unieruchomionych na nanowarstwach lub nanocząstkach oraz badaniem właściwości fizycznych tych nanoobiektów.

Zespołowi udało się wyhodować sieć koordynacyjną zawierająca miedź i molibden na różnych podłożach, przy czym szczególną uwagę przykładano do zachowania właściwości magnetycznych w cząstkach o wielkości poniżej 10 nm.

Ważnym przedmiotem badania było zaszczepienie nanocząstek ze zmianą spinu na podłożu papierowym. Godną uwagi cechą materiałów ze zmianą spinu jest to, że zmiany stanu spinu w kompleksie koordynacyjnym w reakcji na bodźce zewnętrzne mają charakter odwracalny. Ponadto efekt bistabilności można ograniczyć do nanoskali. Materiały takie są atrakcyjnymi kandydatami, jeżeli chodzi o zastosowanie w mikro- i nanotechnologiach.

Uczeni dowiedli, że właściwości sprężyste mogą wywoływać nietypową zmianę spinu w zależności o wielkości cząstek. Zbadano też dokładnie właściwości mechaniczne nanocząstek ze zmianą spinu, ponieważ ich ruch można wykorzystać w mechanicznych wzbudnikach.

Innym obszarem badań były właściwości elektryczne obiektów ze zmianą spinu w mezoskali oraz stymulowanego światłem transportu ładunków w mikroprętach ze zmianą spinu.

Wykorzystanie bistabilnych materiałów ze zmianą spinu może mieć bardzo istotne znaczenie dla technologii pamięci komputerowych, przełączników, wyświetlaczy optycznych i siłowników. Wszystkie rezultaty projektu przedstawiono na siedmiu konferencjach.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Nanoskalowe, bistabilne, sieci koordynacyjne, BINOS, zmiana spinu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę