Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody wytwarzania amin

Naukowcy z UE opracowali nowe ekologiczne metody wytwarzania amin — powszechnie stosowanych chemicznych cząsteczek prekursorowych — których jedynym produktem ubocznym jest woda.
Nowe metody wytwarzania amin
Aminy są ważnym prekursorem wielu przydatnych w przemyśle chemikaliów, a także szeregu powszechnych cząsteczek biologicznych. Pomimo to, aktualnie stosowane procesy tworzenia amin generują duże ilości odpadów, zużywają dużo energii i są prowadzone w ekstremalnych warunkach.

Celem projektu AMINATION (Synthesis of amines from alcohols by metal-catalyzed reactions), finansowanego ze środków UE, było uczynienie wytwarzania amin bezodpadowym i przyjaznym dla środowiska procesem dzięki wykorzystaniu katalizowanej metalami aminacji alkoholi.

Zaletą takiego procesu jest to, że nie wymaga on ekstremalnych warunków, a jego produktem ubocznym jest woda. Dzięki temu jest on dużo bardziej ekologiczny niż aktualnie używane metody. Opiera się jednak na zastosowaniu konkretnych katalizatorów, które wymagają przetestowania i optymalizacji.

Prace rozpoczęto od stworzenia dwóch katalizatorów na bazie rutenu w celu zsyntetyzowania indoli, popularnej aminy. Uczeni użyli innego katalizatora rutenowego w celu zdekonstruowania określonych związków cyklicznych, co stanowiło inny ważny krok omawianego procesu.

Następnie zbadano katalizatory oparte na żelazie pod kątem tej reakcji, ponieważ są one bardziej przyjazne środowisku niż katalizatory rutenowe. Wyniki tego badania dowiodły, że katalizatory na bazie żelaza mogą być z powodzeniem stosowane w tego rodzaju reakcji.

Badania przeprowadzone w ramach projektu AMINATION torują drogę ku powstaniu nowych metod syntezy związków aminowych. Przydadzą się one zarówno w badaniach naukowych, jak i w sektorze syntezy przemysłowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Aminy, AMINATION, przyjazne dla środowiska, ruten, katalizatory na bazie żelaza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę