Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Multi-PART — Wynik w skrócie

Project ID: 603043
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wieloośrodkowe badania nad lekami

Europejski zespół przyczynił się do pomyślnego przejścia z fazy testów na zwierzętach do fazy leków przeznaczonych dla ludzi. Prace polegały na stworzeniu w Europie możliwości przeprowadzania wieloośrodkowych testów na zwierzętach, w tym możliwości dokładnego kontrolowania zmiennych w każdym badaniu.
Wieloośrodkowe badania nad lekami
Każdego roku wiele obiecujących leków, które dobrze sprawdzają się w leczeniu zwierząt, okazuje się nieskutecznych w leczeniu ludzi. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, jednak można wśród nich wyróżnić problemy w badaniach metodologicznych oraz fakt, że zwierząt często nie można porównać do ludzi.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MULTI-PART (Multicentre preclinical animal research team) pojęto próby poprawy tej sytuacji poprzez umożliwienie przeprowadzenia w Europie wielośrodkowych badań na zwierzętach. Koncepcja polegała na potwierdzeniu skuteczności i elastyczności leczenia zwierząt przy udziale różnych centrów badawczych. Zespół starannie określił różnice pomiędzy centrami w celu zdefiniowania elementów skutecznego badania wieloośrodkowego. Zidentyfikowane elementy, w tym elementy techniczne, aspekty regulacyjne i organizacyjne, zostały szczegółowo opisane w celu wdrożenia w przyszłych badaniach. Prace skupiły się na leczeniu udarów.

Początkowo badacze skoncentrowali się na praktycznych aspektach zorganizowania takiego badania. Prace obejmowały sporządzenie szablonów umów dotyczących współpracy oraz zdefiniowanie wymogów. Następnie zespół opracował ramy koordynacji wieloośrodkowego badania naukowego, uwzględniając mechanizm zatwierdzania oraz przedwstępną wymianę wiedzy. Opracowane ramy uwzględniały wspólne definicje podstawnych modeli gryzoni i szablon protokołów badań, jak również zdefiniowanie roli komitetu monitorowania danych.

Członkowie zespołu opracowali strategię zwiększania ważności wieloośrodkowych badań na zwierzętach. Zdefiniowano również otoczenie etyczne i regulacyjne takich badań. Grupa utworzyła sieciowy system zarządzania danymi na potrzeby wieloośrodkowych badań. W ramach przeprowadzonych prac uzyskano zbiór danych z poprzednich eksperymentów w celu opracowania statycznych wytycznych do przyszłych badań.

Projekt MULTI-PART pomógł rozwiązać problemy metodologiczne związane z badanami na zwierzętach, optymalizując jednocześnie ich wyniki. Ostatecznie prace w projekcie umożliwiają zatwierdzenie większej liczby przebadanych leków, wyższą jakość opieki zdrowotnej i zminimalizują jej koszty.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Leki, MULTI-PART, przedkliniczny, badania z udziałem zwierząt, badania na zwierzętach
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę