Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CODEC Wynik w skrócie

Project ID: 201194
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Zmiany demograficzne wymagają nowych podejść politycznych

Finansowany ze środków UE zespół badaczy analizował konsekwencje zmian demograficznych. Ostatecznym celem projektu było zdobycie nowej wiedzy, a tym samym wzmocnienie analiz politycznych w zakresie demografii, co jest niezbędne w obliczu nowych i pojawiających się trendów demograficznych w krajach rozwiniętych.
Zmiany demograficzne wymagają nowych podejść politycznych
Najnowsze trendy i zachowania demograficzne obejmują wzrost odsetka rozwodów i urodzeń dzieci poza związkiem małżeńskim, a także późniejsze występowanie ważnych powiązanych zdarzeń, takich jak opuszczenie domu rodzinnego i początek rodzicielstwa. Cześć społeczeństwa postrzega te zmiany w negatywnym świetle, przy czym obawy dotyczą m.in. niekorzystnego wpływu na wychowanie dzieci i złej sytuacji gospodarczej, zwłaszcza w przypadku kobiet. Takie nowe zachowania demograficzne są jednak najbardziej powszechne w krajach uważanych za najbardziej rozwinięte.

Zespół projektu CODEC (Consequences of demographic change) wykorzystał nowatorskie podejście do analizy nowych problemów demograficznych, polegające na prowadzeniu badań w perspektywie mikro i makro. Badanie to skupiało się na konsekwencjach, co odróżnia je od poprzednich badań demograficznych, z których większość skupiała się na czynnikach warunkujących takie trendy.

Celem analizy było zrozumienie, w jaki sposób niektóre zachowania demograficzne wpływają na określone aspekty życia, w tym dochody, ubóstwo i niedostatek oraz różne kwestie dotyczące dzieci.

Wyniki badania prowadzą do wielu zróżnicowanych wniosków. Badanie podkreśliło różnice w sposobie, w jaki niektóre kraje radzą sobie lub z trudem próbują poradzić sobie z nowymi trendami demograficznymi.

Przykładowo kraje skandynawskie mają najwyższy wskaźnik rozwodów, a urodzenia dzieci poza związkiem małżeńskim są w tych krajach bardziej powszechne niż w jakimkolwiek innym państwie, ale jednocześnie kraje te osiągają najlepsze wyniki w wielu różnych dziedzinach, co potwierdzają liczne wskaźniki. Zależność pomiędzy subiektywnym dobrobytem i urodzeniami dzieci znacznie różni się w poszczególnych krajach. Kraje o niedostatecznie rozwiniętych systemach opieki nad dziećmi mają również niski wskaźnik płodności i niski wskaźnik udziału kobiet w rynku pracy. Wyniki potwierdzają również wyraźny podział pomiędzy północą a południem: dziadkowie odgrywają znacznie bardziej istotną rolę na południu niż na północy.

W ramach innego wątku badania analizowano problemy dotyczące interakcji pomiędzy instytucjami i zmianami demograficznymi. Kraje skandynawskie w dużym stopniu polegają na outsourcingu usług w zakresie tradycyjnych zadań rodzinnych (np. opieki nad dziećmi i osobami starszymi), co pomogło w utrzymaniu na wysokim poziomie zarówno wskaźnika płodności, jak i wskaźnika udziału kobiet w rynku pracy. Kraje skandynawskie lepiej dostosowały się do nowych aspiracji kobiet dzięki bardziej płaskim strukturom organizacyjnym w instytucjach i większemu zaufaniu. Kraje, w których instytucje są bardziej zhierarchizowane i mają sztywne struktury, trudniej dostosowują się do nowych preferencji.

Wyniki projektu CODEC umożliwiły naukowcom zrozumienie, w jaki sposób zdarzenia demograficzne wpływają na ważne procesy zachodzące w życiu obywateli. Ogólnie prace prowadzone w ramach projektu i uzyskane wyniki stanowią ważne źródło informacji dla decydentów na temat optymalnych sposobów wpływania na różne aspekty życia poprzez odpowiednie interwencje.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wzorce demograficzne, zmiany demograficzne, analiza polityki, rozwód, urodzenie dziecka, CODEC, aktywność zawodowa kobiet
Numer rekordu: 183042 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-19
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę