Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

INMARWEL — Wynik w skrócie

Project ID: 230484
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Wpływ integracji rynku na dobrostan Europejczyków

W ramach trwającego projektu naukowcy badają przyczyny rozwoju rynku UE oraz jego wpływ na dobrostan Europejczyków.
Wpływ integracji rynku na dobrostan Europejczyków
Celem finansowanego ze środków UE projektu INMARWEL (Market integration and the welfare of Europeans) było zmapowanie procesu rozwoju i integracji rynku europejskiego z pozostałymi rynkami światowymi. W projekcie uwzględniono dłuższy okres: od czasów epidemii czarnej śmierci do II wojny światowej.

Naukowcy we współpracy z uczelniami London School of Economics oraz Universidad Carlos III w Madrycie utworzyli dwie obszerne bazy danych dotyczących cen surowców w Europie w latach 1350–1940 oraz handlu światowego w okresie 1800–1938.

Bazy danych będą dostępne dla badaczy i będą stanowić cenne źródło na potrzeby badań historii gospodarczej Europy i świata. Dane te są wykorzystywane do rozwiązania kilku ważnych kwestii badawczych. Projekt bada przyczyny integracji europejskiego rynku towarowego oraz globalizację na początku XIX w. Inne kwestie badawcze dotyczą stopnia integracji wynikającej z postępu technicznego w sektorze transportu i decyzji politycznych w zakresie polityki handlowej.

Wstępne wyniki zaprezentowano na konferencjach i opublikowano w czasopismach. Pokazują one, że proces integracji był długi i niepewny — przyspieszał w XVII w. i na początku XIX w., ale został spowolniony w czasie wojen napoleońskich. Inne wyniki wskazują, że gospodarka europejska i światowa otwarły się na handel głównie w połowie XIX w., a nie na początku XX w.

W innej publikacji szacuje się, że długotrwała integracja z wschodnioazjatyckimi dostawcami produktu pierwotnego zwiększyła dobrobyt Europejczyków nawet o 3% i dobrobyt producentów nawet o 8% w 1913 r.

Ogólnie wyniki projektu dostarczyły informacji na temat integracji i rozwoju rynku europejskiego w dłuższej perspektywie oraz ich konsekwencji dla dobrobytu Europejczyków. Zespół projektu INMARWEL analizował również studia przypadków reakcji politycznych na integrację i zmiany w instytucjach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Integracja rynku, dobrostan, INMARWEL, handel światowy, globalna gospodarka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę