Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MRI w charakterystyce guzów mózgu

Obecnie wiele typów guza mózgu u dzieci ma słabe rokowania. Wprowadzenie nowych technik MRI może ulepszyć diagnozowanie, dokładność prognozowania i odpowiedzi na leczenie.
MRI w charakterystyce guzów mózgu
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) dostarcza informacji o metabolicznych profilach tkankowych, charakterystycznych dla poszczególnych typów guza mózgu. MRS może być również wykorzystana do mierzenia temperatury mikrośrodowiska tkankowego, co może pomóc w wykrywaniu guzów.

Pomiar temperatury musi być dokładny, aby był użyteczny klinicznie. Termometria MRS jest miarą przesunięcia chemicznego między pozycją widmową wody a niezależną temperaturą odniesienia. Pozycja wody zależy od temperatury, lecz mają na nią również wpływ inne czynniki, takie jak stężenie jonów i szybka wymiana chemiczna. Te nietermiczne czynniki mogą dostarczyć dodatkowych informacji o mikrośrodowisku tkankowym. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu PTMETMRI (Probing the tissue microenvironment of tumours by Magnetic Resonance Imaging) badali takie czynniki, aby zwiększyć dokładność pomiaru temperatury i zbadać mikrośrodowisko guza.

MRS jest wykorzystywana do pomiaru aktywności metabolicznej mózgu, dostarczając danych o stężeniu różnych metabolitów. Kliniczna część projektu dotyczyła pomiaru temperatury dwóch typów guza mózgu często występujących u dzieci, jako uzupełnienia dotychczas używanych technik MRS. Wstępne wyniki pokazały, że stężenie jonów i zawartość białek (wymiana chemiczna) wpływały na termometryczne pomiary MRS.

Do badania termometrycznych pomiarów MRS wybrano guzy wysokozłośliwe (rdzeniak zarodkowy) i niskozłośliwe (glejak o niskiej złośliwości). Wyniki pokazały, że wysokozłośliwe typy guzów miały o ~1,4°C niższą temperaturę w porównaniu z glejakami o niskiej złośliwości. Wyniki nie potwierdziły oczekiwań, jako że wysokozłośliwe typy guzów mają wyższą aktywność metaboliczną, która podnosi temperaturę. Wyraźne różnice w stężeniu jonów w obrębie guzów mogą zaburzać wyniki pomiarów. Reasumując, stwierdzono że glejaki o niskiej złośliwości mają wyższe stężenie jonów, a ten aspekt środowiska guza może służyć do oceny jego funkcjonowania.

Badanie PTMETMRI udowodniło potencjał termometrii MRS rozróżniania między typami guzów, jak również dalszą ocenę ich mikrośrodowiska. Co istotne, termometria MRS jest komplementarna względem standardowych pomiarów MRI i nie generuje dodatkowych kosztów. Ta dodatkowa wiedza może pomóc w udoskonaleniu metod leczenia pacjentów z guzami mózgu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Guz mózgu, spektroskopia rezonansu magnetycznego, mikrośrodowisko tkankowe, termometria MRS, PTMETMRI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę