Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CORE-CLIMAX Wynik w skrócie

Project ID: 313085
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Niderlandy

Skoordynowane zatwierdzanie danych klimatycznych

Poprzez określenie sposobu uzupełniania danych klimatycznych nowo dostępnymi obserwacjami naukowcy finansowani z UE wykazali, dlaczego dane satelitarne mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu potencjalnych konsekwencji na naszą planetę.
Skoordynowane zatwierdzanie danych klimatycznych
Produkty opierające się na danych klimatycznych mają duże znaczenie w ocenie i monitorowaniu zmiany klimatu. Decyzje w sprawie adaptacji do zmian klimatu i środki łagodzące są złożone i mają głębokie implikacje społeczne i ekonomiczne. W związku z tym konieczne jest, aby decyzje te oparte były o spójne i wiarygodne dane.

W odpowiedzi na wyzwania pojawiające się w związku ze zmianą klimatu usługa w zakresie zmiany klimatu, Copernicus, udostępnia kilka wskaźników i indeksów klimatycznych. Informacje opracowane na bazie danych dotyczących temperatury, opadów atmosferycznych i susz przekazywane są na potrzeby zidentyfikowanych czynników klimatycznych i przewidywanych wpływów zmiany klimatu.

Celem projektu CORE-CLIMAX (Coordinating Earth observation data validation for re-analysis for climate services) było wyizolowanie nowych pomiarów, które można spójnie wykorzystać z istniejącymi danymi w celu uzyskania długoterminowych zapisów danych klimatycznych. Podjęte działania ukierunkowane były na potwierdzenie wpływu obserwacji systemu Copernicus na analizy dotyczące zmiany klimatu.

Zespół projektu wskazał na braki w bieżących czynnościach przetwarzania danych przesyłanych do usługi w zakresie zmiany klimatu, Copernicus. Utworzono również forum dla dostawców danych w zakresie obserwacji Ziemi w celu oceny statusu dostępnych obserwacji oraz integracji danych teledetekcyjnych z danymi in situ.

W czasie realizacji projektu CORE-CLIMAX utworzono repozytorium zatwierdzonych obserwacji, które wraz z prognozami opartymi o modele ułatwiają analizowanie zmiany klimatu i ocenę działań łagodzących. Poprzez ponowną analizę różnych produktów opartych o dane istnieje możliwość śledzenia wariacji w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Poszczególne centra badawcze korzystają jednak z różnych metod ponownej analizy i syntezy danych satelitarnych. Partnerzy pracujący w ramach projektu CORE-CLIMAX porównali wyniki uzyskane dzięki różnym metodom ponownej analizy w celu określenia różnic wskazujących na konieczność wprowadzenia udoskonaleń w monitorowaniu kluczowych zmiennych klimatycznych.

Na koniec zdefiniowano ustrukturyzowany proces dostarczania istotnych zmiennych klimatycznych, które można integrować w łańcuchu ponownej analizy oraz na potrzeby porównywania wyników. Procedury realizowane w ramach projektu były koordynowane na poziomie międzynarodowym i obejmują wszystkie istniejące i przyszłe działania w zakresie tworzenia i utrzymania zapisów danych klimatycznych.

Projekt CORE-CLIMAX zakończył się w 2015 r., przyczyniwszy się do uwzględnienia bieżących działań analizy danych w tworzeniu usługi w zakresie zmiany klimatu. Co najważniejsze, stworzone zostały podstawy do wdrożenia dodatkowych usług w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane klimatyczne, zmiana klimatu, Copernicus, CORE-CLIMAX, obserwacje Ziemi
Numer rekordu: 183065 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-26
Dziedzina: Środowisko
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę