Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mapa regulacji metabolizmu hormonów

Europejscy naukowcy stworzyli model do wyjaśnienia sieci RNA związanych z regulacją metabolizmu hormonów.
Mapa regulacji metabolizmu hormonów
Po syntezie w komórkach eukariotycznych i przed translacją, molekuły RNA regulują procesy takie jak alternatywny splicing i poliadenylacja. Los i rozmieszczenie molekuł RNA zależy od licznych czynników regulacyjnych, takich jak białka wiążące RNA (RBP), mikroRNA oraz długie niekodujące RNA (lncRNA).

Głównym celem finansowanego przez UE projektu RNAREGMAP (Condition specific RNA regulatory maps) była identyfikacja regulatorowych RBP, związanych z metabolizmem hormonów steroidowych człowieka. Jako że nieprawidłowa produkcja hormonów w korze nadnerczy powoduje poważne zaburzenia fizjologii, takie jak zespoły Cushinga i Conna, wyniki badania są niezwykle istotne z klinicznego punktu widzenia.

Naukowcy wygenerowali obliczeniową metodę do badania około 80 globalnych zestawów danych RBP-RNA pod kątem różnych funkcji, w tym regulacji za pośrednictwem mikroRNA, stabilności i translacji RNA. Ponadto zoptymalizowano genomiczne metody obliczania produkcji, przetwarzania i rozkładu RNA w ludzkich liniach komórkowych. Metoda ta wykazała, że lncRNA były znacząco mniej stabilne niż RNA kodujące białka.

W innej części projektu, naukowcy użyli kultur komórkowych kory nadnerczy człowieka do identyfikacji odpowiedzi ekspresji genów na angiotensynę i forskolinę. Te dwa związki mają znane działanie stymulujące produkcję hormonów. Odkryto otwarte ramki odczytu w genach kodujących białka i niekodujących genomicznych regionach RNA związanych z molekularną odpowiedzią na produkcję hormonów. Ponadto zidentyfikowano liczne domniemane regulatorowe czynniki transkrypcyjne — RBP, mikroRNA oraz lncRNA. Szczególny nacisk położono na RBP ZFP36L2, istotny potranskrypcyjny regulator metabolizmu hormonów steroidowych.

Reasumując, metaboliczne znakowanie RNA w tym projekcie dostarczyło istotnej wiedzy technicznej i biologicznej o ekspresji genów. Co istotne, odkrycia badawcze pozwolą lepiej zrozumieć regulację metabolizmu hormonów steroidowych, co z kolei pozwoli w przyszłości lepiej korygować nierównowagę hormonalną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metabolizm hormonów, modelowanie, RNA, białka wiążące RNA, mikroRNA, steroid, angiotensyna, forskolina, RBP ZFP36L2
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę